Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өртектер контрольдаар «изиг шугум» хондур-хүнзедир ажылдап эгелээн

Тывада өртектер контрольдаар  «изиг шугум» хондур-хүнзедир ажылдап эгелээн 04.03.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын ёзугаар ведомстволар аразында комиссияның специалистери республиканың садыг четкилеринде барааннарның бар-чогун, аңаа өртектерни хүннүң-не хайгаарап турарлар. Өртектер өстүрген таварылгаларның дугайында дыңнадып болур хондур-дүндүр ажылдаар “изиг шугум” база ажылдай берген. 8(394 22) 2-12-94 дугаарже долгааш, регионнуң садыгларында аъш-чемге болгаш өске-даа барааннарга өртектер өстүрген факт-барымдааларның дугайында дыңнадыгны арттырып каап болур. «Изиг шугумга» келген дыңнадыгларның дөгерезин хынаар. Өртектер өстүрген факт-барымдаа бадыткаттынган таварылгада, чогуур сан-медээни монополияга удур албанче чоргузар. Эрткен неделяда чоруттунган шинчилелдерниң түңнелдеринден алырга, республикада хөлүн эртир өртектер өзүлдези болбааны илерээн. Чамдык муниципалдыг тургузугларда барааннарга бичии өзүлде болган, ынчалза-даа илереттинген өскерлиишкиннер ортумак өртектерге салдар чедирбээни бадыткаттынган. Тываның Баштыңынга эрткен неделяның шинчилел-мониторингизиниң түңнелдерин киирген ТР-ниң Экономика яамызының медеглээни-биле алырга, өртектер талазы-биле ниити байдал чогумчалыг, бирги хереглелдиң барааннарының чедирип-сөөртүлгезинде бергедээшкиннер тургустунмайн турар.

Возврат к списку