Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика Кыдат Улус Республиканың Синьцзян-Уйгур автономнуг можузу-биле кады ажылдажылганы калбартыр

Тыва Республика Кыдат Улус Республиканың Синьцзян-Уйгур автономнуг можузу-биле кады ажылдажылганы калбартыр 10.02.2023

Дүүн видеоконференцхарылзаазының үезинде, ийи тала Тыва Республиканың Чазаа биле Кыдат Улус Республиканың Синьцзян-Уйгур автономнуг можузунуң Чазааның аразында дугуржулга хемчеглерин боттандырар планны бадылаан.
Республиканың күрүне кызыгаары таварты автомобиль база агаар эрттирилге пунктуларын эде чаартыптарга, Синьцзянь-Уйгур автономнуг можу-биле кады ажылдажылга Тывага чаа аргаларны ажыдар деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тайылбырлаан.
2019 чылда-ла Тыва Республиканың Чазаа биле Кыдат Улус Республиканың Синьцзян-Уйгур автономнуг можузунуң Чазааның аразында дугуржулгага аттар салдынган, ынчаза-даа билдингир чылдаганнаар-биле дугуржулга амыдыралга боттанып четтикпээн. Кыдаттың эрге-чагыргазы кошкадыышкын политиказын кииргениниң ачызында, бо ужуражылганы эрттирген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, чазак даргазының оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Владимир Донских, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол, ТР-ниң туризм агентилелиниң директору Ай-Хаан Догур-оол база Кызыл мэри Карим Сагаан-оолдуң киришкени ужуражылга үезинде, ийи тала харылзааларны уламчылаарынга беленин дыңнадып, кады ажылдажылганың чаартынган планын бадылааннар.
Садыг-экономика, эртем-техника болгаш культура адырларында хемчеглер кирген пландан аңгыда, Кызыл хоорай биле Кыдат Улус Республиканың Синьцзян-Уйгур автономнуг можузунуң Алтай округунуң аразында найыралдыг харылзааларны тургузар дугайында протоколга атты ужуражылга үезинде салган.
Кыдаттың Синьцзян-Уйгур можузунуң эрге-чагыргазы-биле дугуржулганы боттандырар дээш, тыва тала бүгү күжениишкиннерни салыр деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.


Возврат к списку