Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан 26.10.2018
Октябрь 23-те, Новосибирск хоорайга хуралдаан «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС), Кыдат Улус республика-биле харылзааларны хөгжүдер холбашкан элээн каш эгелээшкиннерни «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелче киирерин саналдаан.  
Ооң бирээзинге, Тываны таварты, Кыдатче чырык энергиязын шөйерин организастаарынга Евро-Азия энерго-көвүрүүн тудары хамааржыр. МАСС даргазы, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң төнчү протоколунда, Кызылдан Моолдуң Улан-Баторже база Кыдаттың Урумчиже авиа-шугумну организастаарын, КУР-нуң Синьцзян-Уйгур автономнуг можузунче углаан Курагино – Кызыл демир-оруун тудар дугайында санал база киргенин дыңнаткан. 
«Бо чоокку чылдарда Кызылдың аэропорту «делегей чергелиг аэропорт» деп эрге-байдалды алыр ужурлуг, ынчан чурттар аразынга авиа-аргыжылганы эгелээрге, Тыва Республикага улуг оруктар ажыттынар. Чижээ, бистиң эң чоок кожавыс Моолдуң найысылалы Улан-Баторже бөгүнде, чүгле Иркутск база Улан-Удэден дорт рейстар ужуп турар. Ынчангаш чурттар аразының Улан-Батор – Кызыл – Новосибирск база Улан-Батор – Кызыл – Красноярск авиа-аргыжылгазын чедип алыр сорулгалыг бис» – деп, Тываның Баштыңы МАСС чөвүлелиниң хуралында чугаалаан.  
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация хуралының шиитпири-биле, Кыдатче улаштыр углаар «Курагино – Кызыл» демир-орук тудуунуң дугайында төлевилелди «Кызыгаарлар аразында коридорнуң Сибирь экспорт-угланыышкынын сайзырадыры» регионнар аразының программазынче киирерин саналдаан.  
«Кызыл – Улан-Батор» база «Кызыл – Урумчи» авиация оруун тургузар төлевилел МАСС протоколунче кирген. Оон аңгыда, Россиядан Кыдатче, Тываны таварты чырык энергиязын дамчыдар Евро-Азия энерго-көвүрүгнү тудар дугайында эгелээшкинни чөвүлел хуралдың түңнел документилеринде айыткан. Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де «2024 чылга чедир үеде Россия Федерациязының национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында» Чарлыы езугаар хевирлеттинген «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелче киирер ниити чагыгже шупту ол санал-оналдарны киирерин планнаан. 
«Чугжуп тургаш, бизнес кылыры берге – деп, Шолбан Кара-оол МАСС чөвүлелиниң хуралында, Тываны таварты ужар чаа авиация оруктарының төлевилелдерин таныштырып тура, демдеглээн – Бис шупту бизнеске, ажыл-агыйжы болгаш культурлуг харылзааларны тургузарынга, туризмни сайзырадырынга инфраструктура кайы хире херегин билир бис. Чүгле регионнар аразының аргыжылгазынга таарымчалыг эвес, а оон-даа ыңай уламчылаар, долу, бодаттынган авиация муршруттарынга байдалдарны тургузар ужурлуг бис».

Возврат к списку