Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг өрттери-биле демисежир чаа техника келир

Тывада арга-арыг өрттери-биле демисежир чаа техника келир 25.02.2022 «Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелден аңгылаан акша-хөреңги-биле арга өрттери өжүреринге база арга-арыг ажыл-агыйынга 18 санныг техниканы бо чылын садып алыры планнаттынган. Тываның Арга-арыг ажыл-агыйы база бойдус ажыглалының яамызы дугуйлуг алды тракторну, илчирбелиг дугуйлуг он тракторну база кожуглуг ийи тракторну садып алыр. Арга-арыг өрттери-биле демиселге амгы үениң техникалары база дериг-херекселдери улуг дузалыг. Тываның арга-арыг ажыл-агыйларының автопарыгы эргижирээн. Ынчангаш "Экология" нацтөлевилелдиң акшаландырыышкынын тускайжыттынган машиналар садып алырынче угланлырар деп, ведомство тайылбырлаан. Тываның Арга-арыг яамызы республиканың экосистемазын камгалап артырар болгаш хөгжүдер айтырыгларже улуг кичээнгейни салган. Ыяштар өзүмнерин олуртуп, өстүрүп, өрттерни болдурбазы - арга-арыгны камгалап арттырарының мурнады ботандырар айтырыы болур. 2021 чылда федералдыг төлевилел-биле 25 санныг тускайжыттынган техниканы (21-и – арга-арыг өрттерин өжүреринге база 4-ү – арга-арыг ажыл-агыйынга) садып ап, ведомство албан черлериниң автопарыгын чаарткан.

Возврат к списку