Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның идепкейжи узун назынны деткээн алды төлевилели Россияның эң эки ажылдарының чыындызынче кирген

Тываның идепкейжи узун назынны деткээн алды төлевилели Россияның эң эки ажылдарының чыындызынче кирген 08.12.2021 Идепкейжи узун назын дээш ажыл-чорудулгалыг төлевилелдерниң тергиини үнелелге төлептиглерни тодараткан II бүгү-российжи шилилде доозулган. «Демография» национал төлевилел чорудуу-биле ук хемчег эрткен. Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың социал хандырылга албан черлериниң үш чыл хире боттандырып турар 11 төлевилелин конкурска киириштирген. Ооң алдызы шилилдени эрткен. Шилиттинген ажылдар практики.национальныепроекты.рф. адрестиг Россияның национал төлевилелдер порталында парлаттынып, чыындыже кирген.
«Ол ажылдарның сорулгазы – улгады берген кижилер амыдыралда шимченгир болуп, бодун кезээде шын тудуп, чогаадыкчы ажылдарга киржип, чаа чүүлдерге өөренип, ниитилелдиң идепкейлиг кежигүннери кылдыр артып каарынга таарымчалыг хүрээлелди пенсионерлерге тургузуп бээринде. Улуг салгалга дээш ажылдап чоруур эң эки үлегерлиг чижектерни чыып, бүгү чуртка нептередип, оон-даа үре-түңнелдиг ажылдаары, бистиң төлевилелдиң ажылы ол» - деп, «Национал приоритеттер» коммерцияга хамаарышпас автономнуг организацияның чиңгине директору София Малявина тайылбырлаан.
“Деткимче” чурттакчы чоннуң социал хандырылгазының республиканың комплекстиг төвүнүң удуртканы, Таңды кожуунда Уургайлыг аржаанче социал туризми Тывадан шилиттинген алды ажылдың бирээзинге хамааржыр. Чылдың-на аржаанга республиканың кожууннарындан база кожа регионнардан 500 хире кижи дыштанып турар. Улуг назылыг кижилер дыштакчыларның аразында хөй. “Деткимче” социал төптүң баазазында ажыттынган, инвалид кижилерге ниити танцы дузазы-биле социал чаңчыгыышкын бээр «Параллели» тускай угланыышкынныг ансамбль база шылгараңгайларның санынче кирген.
Кызылдың улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының «Библиотека – номчулганың, харылзааның, чогаадылганың болгаш идепкейлиг узун назынның девискээри» төлевилел база шилиттинген. Бажың-интернаттың чурттакчылары шыпшың библиотеказынга номчуттунуп, хол-биле янзы-бүрү чүүлдер кылып, сонуургалдар аайы-биле клубтарның ажылынга киржип турарлар.
- «Интернеттиң азбуказы» бистиң төлевилеливис база шылгараан. Пандемия база бот-хоргадал үезинде, Интернет четкизи таварыштыр культурлуг төптерни көөр арга тургустунган. Кайнаар-даа үнмейн, бажың-интернаттың библиотеказындан-на улуг хоорайларның тураскаалдыг черлери, аңгы-аңгы чоннарның культуразы болгаш уран чүүлү-биле таныжып турар апарган бис – деп, Кызылдың улуг назылыглар болгаш инвалидтер бажың-интернадының библиотека фондузун хөй чылдарда кадагалап чоруур библиотекары Людмила Донгак чугаалаан.
Чадаананың бажың интернадының «Айыыл чок чоруктуң школазы» база «Социал ачы-дуза алыкчыларынга компьютер билии» деп ажыл-чорудулгазы база чыындыже кирген.
Идепкейжи узун назынның эки ажылдарының 2020 чылда чыындызынче чурттуң субъектилеринден 97 төлевилел кирген. Оларның эң шылгараңгайлары “Национал приоритеттер” коммерцияга хамаарышпас автономнуг организация база төлевилелдиң партнерларындан деткимчени ап, өске регионнарга ону нептередип эгелээр.

Возврат к списку