Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери 25.02.2019
Тыва Республиканың Экономика яамызы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда боттандырганының баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген.
Губернатор төлевилелиниң киржикчилери дараазында үре-түңнелдерни чедип алган: 
- продукция бүдүрүлгезиниң (ажылдар, ачы-дузалар) хемчээли акша-биле 300,45 млн. рубль болган; 
- боттуг продукция бүдүрүлгезиниң хемчээли: 5369,16 тонна аъш-чем продукциязы, 5796,3 куб. метр тудуг материалдары база 163,2 муң кезек шлакоблоктар; 
- Тыва Республиканың турисчи баазалары 5846 кижини хүлээп алган; 
- үндүрүг киирилдези - 21,34 млн. рубль; 
- 281 ажылчын олуттар тургустунган. 
Отчеттуг чылда «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң саны 121 кижи четкен.
 Республиканың садып алыкчыларынга билдингир продукцияларның шынары чылдан чылче экижээн. Оларның аразында дараазында сайгарлыкчыларның барааннарын онзалап демдеглээн: 
- ХБ Конга О.О.-ның, Бай-Тайга кожуундан ТФА Хертек К.Д.ның база Бии-Хем кожуундан ХБ Санаа М.С.-ның кондидер кылыглары; 
- Барыын-Хемчик кожуундан ХС Монгуш Ч.М., Кызыл кожуундан ТФА Ким Г.А.-ның ногаа продукциязы; - Кызыл кожуундан «Заря» КБбК, Бии-Хем кожуундан «Аржаан» КБК эът продукциязы; 
- ХБ Манчык-оол А.А.-ның ыяш материалдары. 
2018 чылда 738,51 тонна эът продукциязын, 1680,4 тонна сүт продукциязын, бүгү республикада ниити дүжүттүң 4, 5 хуузу азы 636,61 тонна ногаа культураларын бүдүрген.
Эң хөй үндүрүглерни дараазында кожууннардан киржикчилер төлээн: Каа-Хем кожуун – 6171,6 муң рубль (2017 чылга деңнээрге 5,2 катап хөй – 1197,9 муң рубль), Бии-Хем кожуун – 4830,0 муң рубль база Өвүр кожуун – 2184,4 муң рубль.

Возврат к списку