Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн

Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн 22.05.2019
Банкылар Тываның биче болгаш ортумак бизнезинге чээли бээриниң арга-хевирин өскерткен тускай программаны ажылдап кылыр ужурлуг. 
Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин эң-не берге экономиктиг байдалдарлыг черлерге чээли бээриниң талазы-биле чурттуң улуг банкыларынга онза тайылбыр ажылы херек деп чугаалаан.  
«Анаа-даа, чиигелделиг-даа чээли бээринге чаңчылчаан аргалар мында таарымча чок болгаш, регионнуң онзагай мында. Регионда долаа арттырарының институду чок, а российжи банкылар чээлиге долаа кылдыр мал-маган алырындан коргар” – деп, Россияның көдээ ажыл-агый сайыдының бирги оралакчызы Джамбулат Хатуов чугаалаан.  
Россияның көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызының бодалы-биле алырга, Тывада банкылар ындыг баш мунгаш хөделиишкинче удур базымны кылыр апаар. «Маңаа келгеш, чурттакчы чоннуң тускай байдалынче кирип көрүңер. Ынчан тодаргай харыысалганы бодунга хүлээнип болур” – деп, Джамбулат Хатуов банкыларның бүрүн эргелерлиг төлээлериниң мурнунга айтырыгны дорт тургускан.  
Экономиктиг хөгжүлде сайыды «Россельхозбанк» биле «Росагролизинг» банкыларга тускай шенелде төлевилелди эгелээрин саналдаан. «Тыва ышкаш регионга лизинг аргазы дыка тааржыр. Ажаалга банкызы база Росбанк дээн ышкаш чурттуң улуг банкылары-биле республикаже онза кичээнгейни угландырар тускай чугааны чорудар херек” – деп, Максим Орешкин демдеглээн.

Возврат к списку