Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке озал-ондакка когараан аарыг кижилерниң Красноярскыда эмнээшкини май төнчүзүнде доостур

Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке озал-ондакка когараан аарыг кижилерниң Красноярскыда эмнээшкини май төнчүзүнде доостур 13.05.2024

Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке озал-ондак үезинде когараан кижи Красноярск крайның клиниктиг эмнелгезиниң реанимацияга ийи ай чытканының соонда, регионалдыг өртең төвүнүң реаниамация салбырындан өртең хирургиязының салбырынче шилчээн.

Өртең салбырның эргелекчизи Андрей Хлебников база бир аарыг кижиниң байдалы экижээни-биле, төрээн Тывазынче үндүр бижээнин дыңнаткан. Ам крайның өртең салбырында үш кижи арткан, оларның бирээзи чоокта чаа кезиишкинни эрткен. Бир эвес план езугаар чоруткан эмнэшкин үре-түңнелдерни бээр болза, шупту аарыг кижилерни майның төнчүзүнде үндүр бижиптерин өртең хирургу тайылбырлаан.

Красноярск крайның эмнелгезиниң кол эмчизи Егор Корчагин биле Тыва Республикадан Күрүне Думазының депутады Айдын Сарыглар Шагаан-Арыгның ЧЭТ ажылчыннарының Тывадан чеде берген төрел-дөргүлү-биле марттың 21-де ужурашканын сагындыраал. Крайның эмчилери аарыг кижилерниң байдалы аар-даа болза, оларны сегидип эмнээр дээш бар-ла аргаларны кылырын ынчан кол эмчи чугаалаан.

Тываның Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, Шагаан-Арыг ЧЭТ-ке когараан 23 кижиниң 16-зы эмнеткен соонда, амгы үеде ажылдап турар. Үш кижи амбулаторлуг эмнээшкинде, база үш кижи Красноярскыда край эмнелгезиниң өртең салбырында ам-даа эмнедип чыдар, оларның байдалы ортумак аар деп санаттынар.

2024 чылдың март 6-да эртенги шакта, Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке болган частыышкындан 23 кижи берттинип когараан. Дараазында хүн, марттың 7-де, Россияның ОБЯ Ил-76 самоледу элээн берге байдалдыг ажылчыннарны Красноярск крайның клиниктиг эмнелгезинче аппарып чедирген. Бир кижи алган кемдээшкнинден реаниация салбырынга чок болган, өске үш берге кижини крайның эмчилери камгалаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Шагаан-Арыгда ОБ уржуктарын дүрген чайладып, амыдырал-хандырылга системазын деткип, өске регионнардан келген шупту специалистерге база кижилерниң амы-тынын камгалаан эмчи ажыдакчыларга ооң мурнунда-ла четттиргенин илереткен турган. Республика Шагаан-Арыгда объектиге авария соонда ону кончуг дүрген чайладып, хоорайны доңурбаанын сагындыраал.


Возврат к списку