Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген 30.04.2019
Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
“Республикадан дашкаар үрезиннер садарындан үнер херек – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Тыва эрткен чылда эң хөй тараа дүжүдүн алган, ындыг болзажок тус черниң агаар бойдузунга тааржы берген үрезин фондузун тургузар дээн ажыл ам база болдунмаан”. 
Ооң мурнунда-ла фондуну тургузарын кызыткан, деп Тываның баштыңы демдеглээн. Чогуур дериг-херексел болгаш технологиялар садары-биле холбашкан айтырыглар уржуундан ол болдунмаан. «Бөгүн бодунуң үрезин ажыл-агыйын тургузуп болур баазалыг агроүлетпүр бүдүрүлгези тыпты бээринге бүзүрээр мен – деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Чылдың-на Саян артындан үрезин садып алырын шеглээр херек”. 
Тываның Баштыңы үнүш ажыл-агыйында эки үре-түңнелдерлиг Бии-Хем, Каа-Хем, Таңды кожууннарның көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери кол үрезин ажыл-агыйынче кордап болурун чугаалаан.  
«Эки үрезинни тарып алыр дээш чүгле технологияларны шиңгээдип алган эвес, а үрезинни кадагалап, ооң шынарын экижидер дээш ажылдап чоруур кижилерни боданып көөр херек. Тускайлап үндүрген акша-хөреңгини чөптүг чарыгдаары эң чугула” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку