Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада автомашина эрги дугуйларын болбаазырадыр бирги бүдүрүлге ажылын эгелээн

Тывада автомашина эрги дугуйларын болбаазырадыр бирги бүдүрүлге ажылын эгелээн  20.09.2023

«Восток» компания автошиналардан резин чадыглар кылыр чаа бүдүрүлге цегин дүүн ажылдадып эгелээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында дыңнаткан.

«Тускай дериг-херекселдерге эрги дугуйларны үзе кескилээш, үүрмектеп кааптар. Оон полиуретан хырбаны холупкаш, тырый бастырыптар. Уруглар ойнаар болгаш спортчу шөлдерге дыка ажыктыг шывыг. Бисте дыка хөй школалар болгаш уруглар садтары, чуртталга бажыңнары туттунуп турарындан, продукцияга хереглел улуг» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Ооң чугаазы-биле алырга, чаа бүдүрүлге дугуйну бүрүнү-биле болбаазырадып кааптар. Бүдүрүлге чорудуу элээн каш чадалыг. Эрги шинадан алыр-ла чүвени шуптузун ажыглаар. Дугуйнуң ак-демир удазынын уштааш, бетонга холуур, орук шывыының бүдүрүлгезинге эң-не бичии резиналарны ажыглаар.

«Шупту тудуг материалдарын регион иштинге бүдүрерин улгаттырар ужурлуг бис. Ынчан тудугжулар Саян артындан материалдар киир сөөртпес, төлевилел өртээнче транспорт чарыгдалдарын киирбейн барып болур. Плитканы үүрмектээн резинадан бүдүрерге, экологияга база эки. Элеп каан дугуйларны ооң мурнунда анаа-ла октаптар турган болза, ам ону катап ажыглалче дужаап болур апарган. Компания эрги дугуйлар хүлээп алыр пунктуну ажыдар планныг» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.


Возврат к списку