Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Орук-транспорт яамызы пассажирлер аргыштырар чаа автобустарны садып алган

Тываның Орук-транспорт яамызы пассажирлер аргыштырар чаа автобустарны садып алган 19.09.2022 Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекс яамызының муниципалдыг болгаш муниципалдар аразының маршруттарынга пассажирлер аргыштырылгазының шынарын экижидер дээш садып алганы автобустары республикада чедип келген. Тываның Баштыңы Дээди Хуралга Айыткалынга республикада, ылаңгыя Кызыл хоорайда. пассажирлер аргыштырар системаны эде көөр даалганы Орук-транспорт яамызынга берген турган. Ведомство биле хоорай чагыргазы чыл эгезинде даалганы күүседириниң хемчеглер планын, ооң бир пунктузунда бедик класстың автобустарын садарын айытканын таныштырган.
Регионнуң найысылалында пассажирлер аргыштырылгазы - эң чидиг айтырыгларның бирээзи. Айтырыгны шиитпирлээр дээш Кызыл хоорай мэриязы-биле бөлүк хемчеглер доктааткан.
Чон ортузунга хоорайның хөй-ниити автобустарының ажылынга мониторинг анализин баштай кылган. Чурттакчыларның көвей кезии пассажирлер аргыштырылгазын организастааны багай деп демдеглээн: автобустар саны эвээш, маршруттар таарымчалыг эвес.
Хоорай иштинге база оон дашкаар пассажир транспортунуң шимчээшкининиң чаа маршруттарын ажылдап кылгаш, хөй-ниитиниң сайгарылгазынче киирген. Ооң-биле чергелештир, пассажирлер сөөртүлгезин чорудуп турар автотранспорт бүдүрүлгезинге немей шимчеп чоруур чаа составты садар ажылды организастаан.
Эрткен неделяда «Ютонг» маркалыг сес автобус, «ПАЗ ВЕКТОР NEXT» маркалыг сес автобус республикада чедип келген. Октябрь эгезинге чедир ам-даа 36 санныг пассажир транспорту келир.
Ведомство чаа техниказын муниципалдыг база муниципалдар аразының маршруттарынче салыр планныг. 40 олуттуг «Ютонг» автобустарны муниципалдар база хоорайлар аразында «Кызыл – Ак-Довурак – Кызыл», «Кызыл – Эрзин – Кызыл», «Кызыл – Хандагайты – Кызыл» маршруттарже үндүрер.
Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң, ооң иштинде шимчээри багай хамаатыларның транспорт хандырылгазының шынарын экижидер дээш, 28 автобусту саткан. Ол ышкаш Каа-Хем суур, чоокку Каа-Хем, Спутник, Вавилин ээтпээ микрорайоннарже дөрт чаа маршуртту организастаар.
«Орук шимчээшкинин организастаар төп» КУБ баазазында «Туваавтотранс» КХН чаа бүдүрүлге муниципалдар аразының база хоорай чоогунуң пассажирлер аргыжылгазын чорудар.
Чаа тургустунган организация амгы үеде «Д» категориялыг чолаачыларны база кондукторларны чыып турар. Күзелдиг кижилер бо телефонче 8 (39422) 9-76-73 долгааш, ажылга тургустунуп болур.

Возврат к списку