Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң тудуг яамызынга Шагаан-Арыгга озал-ондактың уржуктарын чайладыр акшаландырыышкын айтырыын чугаалашкан

Тываның Баштыңы РФ-тиң тудуг яамызынга Шагаан-Арыгга озал-ондактың уржуктарын чайладыр акшаландырыышкын айтырыын чугаалашкан 21.06.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага ажыл-албан аайы-биле чорааш, Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан. Чугааның кол темаларның бирээзи - Шагаан-Арыгның котельнаязынга мартта болган онза байдал уржуун чок кылыры-биле холбашкан хемчеглерни акшаландырарының аргаларын тывары болган.

Республиканың удуртукчузу социал четкилерде бодунуң блогунга Улуг-Хем кожууннуң төвүнде ажыл-херектерниң дугайында дыңнаткан. Специалистер чылыдылга-одалга төвүнүң чаа оран-савазының дөзевилелин кылып турарын ол сагындырган. Ам келир кышта септеп-селээн эрги котельнаядан чылыгны төпчүткен одалгалыг бажыңнарже бээр.

«Эрги ЧЭТ-ни таптыг белеткеп алыры чугула – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. – Объектиниң ханаларын быжыглаан, кыдыгларын дуглаан. Ийи котелда капитал септелге чоруп турар». Владислав Ховалыг оон аңгыда Шагаан-Арыгда курлавырда сес көжүп чоруур котельнаялар барын чугаалаан.

Тываның чылыг-энергетика комплекизиниң база чуртталга-коммунал ажыл-агый объектилеринде келир одалга сезонунга белеткел ажылдары шалыпкын эгелээн. Республика Чазааның бадылааны ЧЭК, ЧКА база социал адырны 2024/25 чылдың күскү-кышкы үезинге белеткээриниң хемчеглер планы езугаар ажылдар чоруп турар. Чырык, одалга, суг хандырар база суг аңгылаар объектилерге капитал болгаш агар септелгелерни, котальнаялар агрегаттарынга, дериг-херекселдеринге база четки ажыл-агыйынга шенелделерни, объектилерге озал-ондактарга удур белеткелдерни чорудары – планда.

Тываның Баштыңы улуг объектилерниң кышка белеткели чугула дээрзин демдеглеп, башкарыкчы компаниялар биле ТСЖ-лер септелге ажылдарын канчаар кылып турарын ол хүн бүрүде хыналдада алганын демдеглээн. «Хөй аалдыг бажыңнарның инженер коммуникацияларын үезинде шынарлыг кылып доозар херек» - деп, чугаалаан.

Бо чылын 450 млн ажыг рубльди септелге болгаш белеткел ажылдарынче тускайлаан. Ооң 150 млн-и – республика бюджединден, а арткан түңнү муниципалитеттер, курлавыр-хандырылга организациялары, башкарыкчы компаниялар база ТСЖ боттарының казназындан үндүрер. Чеди хире километр коммуникацияларны септеп селиир.


Возврат к списку