Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Карачаев-Черкесиядан «Квест-А» компания Тывага дүктүң баштайгы больбаазырадылга фабриказын тударынга киржир чадавас

Карачаев-Черкесиядан «Квест-А» компания Тывага дүктүң баштайгы больбаазырадылга фабриказын тударынга киржир чадавас 26.01.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүктү бүрүнү-биле болбаазырадып турар Россияда кара чаңгыс бүдүрүлгениң ээзи, «Квест-А» компанияның тургузукчузу Марат Халкечев-биле Москвага ужурашкан. 
Дүк рыногунда 20 хире чыл ажылдап турар компания Карачаев-Черкесияның найысылалы – Черкесск хоорайда бактааттынган. Ол чылда 3,5 муң тонна чедир дүктү база 2,5 муң ажыг тонна акрилдиг, чартыы болгаш шупту дүктен чүңнү бүдүрер күчү-күштүг. 
Шолбан Кара-оол Халкечев-биле ужуражылгазын бодунуң блогунда дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлгени тударын чугаалажыр дээш, албан-биле ынаар чораан. Көдээ ажыл-агыйының өзээ болур мал ажыл-агыйларының орулгазын көвүдедир ужурлуг ындыг бүдүрүлгени кылыр арганы республика баштыңы дилеп турар болгаш, ооң дугайында чугаалашкан. 
2019 чылда ооң инициативазы-биле өшкү болгаш хой дүгү болбаазырадыр мини-цех ажыдар «Дүк» төлевилел эгелээн. Ындыг болзажок, бөгүнде 1,5 млн баш чеде берген өшкү, хойлуг бүгү республикага, анаа ындыг мастерскаяларның күжү чедишпес. Ынчангаш республиканың эрге-чагыргазы элээн улуг бүдүрүлгени ажыдар сорулганы салып, РФ-тиң Чазааның 2020 чылда бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планы-биле боттаныр ужурлуг хемчеглер даңзызынче ону киирген. 
«Халкечев Марат Нурчукович - Черкесскиде дүк болбаазырадыр, чүңнер болгаш трикотаж кылыглар бүдүрер фабриканың улуг инвестиция төлевилелин боттандырган компанияның тургузукчузу. Кызылга дүктүң баштайгы болбаазырадылга фабриказын тударынга кады ажылдаар арганы сайгарып чугаалаштывыс. Хой мал ажыл-агыйының продукциязын болбаазырадырынга улуг сонуургалды илереттивис. Ангор болгаш кашемир дүктен идик-хеп бүдүрер моол-российжи бүдүрүлгени кады тургузарынга кооперацияны ажыглаар дугайында Моолдуң удуртулгазынче эш-өөр харылзаавысты ажыглап, кожаларга дыңнаттым. Тываны хөгжүдериниң тускай планы тургустунганы-биле, бүдүрүлге төлевилелдерин боттандырар арга бар апарган. Ынчангаш далажыр херек!» - деп, Тываның Баштыңы черкес бизнесмен-биле ужурашкан соонда бижээн.

Возврат к списку