Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага терроризмге удур немелде хемчеглерни алыр

Тывага терроризмге удур немелде хемчеглерни алыр 02.04.2024

Апрель 1-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг­ның дарга­лаашкыны-биле терроризмге удур комиссия­ның хуралы болуп эрткен. Комиссияның кежигүннери терроризмни айыылын чок болдурарының талазы-биле немелде хемчеглерни хүлээп алырының арга-шинээн өөренип көөрүн чугаалашканнар. Бүдүн чуртта ышкаш республикада база, теракт кылып болурунуң айыы­лы улгаткан. Ындыг байдал терроризмге удур хемчеглерни күштелдирерин негеп турар.

Комиссияның кежигүннери – эрге-хоойлу камгалаар органнарның удуртукчулары регионда амгы үениң оперативтиг байдалын танышкан. Март 22-де Крокус Сити Холлга болган теракт-биле холбаштыр эрге-хоойлу камгалаар органнарның күжүн болгаш демин күштелдирген чурумче шилчиткен. Регионнуң информастыг делгеминче, рес­публикада келген кадагааты хамаатыларның, шажын-чүдүлге хевирлиг саарылга чок каттыжышкыннарның ажыл-чорудулгазынче онза кичээнгейни углаан. Кадагааты хамаатыларның ажыл-чорудулгазы көрдүнген сорулгаларынга дүгжүп турар бе дээрзин хынап турар.

Рес­публиканың девискээринче чажыды-биле кирерин кезе шавары-биле, «Ак» болгаш «Шивилиг» орук-доскуул черлеринде чурумну шыңгыыраткан. Социал объектилерниң, амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелерниң камгалалынче онза кичээнгейни углаары эргежок чугула. Даңзыда оларның саны 40 хире.

Информастыг делгемниң шинчилели болгаш үнүп турар чүүлдерниң сайгарылгазы телефон терроризмниң идепкейжээнин көргүзүп турар. Кара сагыштыг хортаннарның овунга назы четпээн уругларның алзып турары харааданчыг, ол дээрге ылап-ла оларже угланган кем-херек үүлгедиглери-дир. Мындыг күткүүшкүннерниң түңнелинде 10-дан 16 хар чедир назылыг алды назы четпээн уруг кеземче харыысалгазынга онаажыр деп турар.

Хуралдың түңнелдери-биле социал объектилерниң камгалалын күштелдирериниң талазы-биле немелде хемчег­лерни алыр, культура-массалыг хемчеглерни, уруглар биле ада-иелерниң ортузунга профилактика ажылдарын чурумчудар. Ол айтырыгларны эрге-хоойлу камгалаар органнарның болгаш регионнуң өөредилге база аныяктар яамыларының тематиктиг чөвүлел хуралдарының хүн айтырыынче киирер.


Возврат к списку