Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорай девискээринде болгаш Каа-Хем суурда туттунуп турар объектилерни хынаан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорай девискээринде болгаш Каа-Хем суурда туттунуп турар объектилерни хынаан 16.05.2023

Республика девискээринде тудуг ажылдары кидин түлүк. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 600 ажыг кижилерни хаара туткан Кызыл девискээринде элээн каш объектилерге чедип, ажылдың темпизи кайы хире чоруп турарын хынаан. “Өөредилге” национал төлевилелдиң “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле боттандырып турар ниити өөредилге школаларынга чораан.
Тываның Баштыңы ажыл шагы эгелээрге-ле, республиканың найысылалы Кызылда база Каа-Хем суурда социал объектилерге четкен. Ол чорааш ТР-ниң Тудуг яамызының удуртукчузу база тудуг компаниязының төлээлери-биле чидиг айтырыгларга хамаарыштыр ажыл-агыйжы чугааларны кылган.
Кызыл хоорайда Кечил-оол, Бай-Хаакская кудумчуларында, Спутник микрорайонунда база Каа-Хем суурда дөрт школа туттунуп турар. Бай-Хаак кудумчузунда 825 олуттуг школа тудуу доостур чоокшулаан, ажылдарның 70 хире хуузу доосту берген. Тудугжулар чаа өөредилге чылынга уткуштур объектини ажыглалче киирер планныг. А арткан объектилерде ажылдар чаа эгелээн болгаш, 2024 чылда дужаары көрдүнген.
Тудугжулар республика Баштыңындан объектиниң акшаландырыышкынын, чырык, чылыг четкилеринге кожарының айтырыгларын сонуургаан. Чамдык айтырыгларны ол-ла черинге шиитпирлээн. Владислав Ховалыг тус черниң кадрларын чүге хаара тутпайн турарының талазы-биле айтырыгны тудуг компанияларының мурнунга тургускан.
Ол-ла чорааш, Спутник микрорайонунда Культурлуг хөгжүлде төвүнүң тудуун “Сельстрой” КХН кайы хире тудупканын хынап көрген. Объект колдуунда, 86 хуу белен, ону май эгезинде ажыглалче киирер планныг турган. Тудуг материалдарының өртектери өскенинден акшаландырыышкын чедишпейн баарга, керээниң негелдезин өскертип, дужаар хуусаазын соңгаарлаткан. Амгы үеде немелде акшаландырыышкын айтырыы шиитпирлеттинген, ажыл шимчеп эгелээн.
Ук төп “Саян” ыры болгаш танцы ансамблиниң бажыңы апаар деп, Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынында дыңнадып бижээн.


Возврат к списку