Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда Тывада төөгүнүң катап тургузуушкунун бир дугаар организастаар

2023 чылда Тывада төөгүнүң катап тургузуушкунун бир дугаар организастаар 14.01.2023 2023 чылда, Тываның үш төлевилели Президент грантыларының фондузунга бир дугаар киришкеш, тиилээн. Инициативаларны боттандырарынче ниитизи-биле 7,6 миллион ажыг рубльди угландырар. Эрткен чылын мындыг хевирлиг ийиги конкурстуң тиилекчилери 1,3 миллион рубль алган турган.

Республиканың Национал архивиниң баазазында тургустунган “Төөгү-культура өнчү салгалының кадалакчылары” хөй-ниити организациязының кииргени “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” деп төөгүнү катап тургузар төлевилели тиилекчилерниң санынче кирген. 1943 чылда фронтуже аъттанган баштайгы тыва эки турачыларны үдээнден бээр 80 чылын катап организастаар деп авторлар планнаан.

Ук хемчегче студентилер, волонтёрлар, тус черниң актёрларын база хөгжүмчүлерни хаара тудар. Май 20-ниң төөгүлүг хүнүн катап тургузуп, ол үеде херек кырында болуп турган болуушкуннарны Кызылдың төвүнге катаптаар. Аъттыг үрер хөгжүм оркестриниң үделгези-биле ажылчын чоннуң чыскаалы эгелээр. Кызыл туктар база лозунгулар туткан чыскаал Щетинкин-Кравченко кудумчузундан, ол үеде Сталин аттыг Культура бажыңы – амгы филормонияга чедир чыглыр. Аңаа ажылчын чоннуң байырлыг хуралынга албан-дужалдыг кижилер, эки турачылар база оларның чоок кижилери хей-аътты киискиткен сөстерни алыр. Оон «Интернационалдың» аялгазы-биле дайынчылар автомашиналарга олурупкаш, аъттаныптар сцена катаптаттынар

Россия төөгүзүнүң катап тургузуушкунунда чурттуң эрткен дайынчы төөгүзүнден болушкуннарны “диргизип” турар. Бистиң чуртувуста чылдың-на «Куликово шөлү», «Үелер болгаш эпоха», «Кагдынган шөл» дээн ышкаш, төөгүлүг болуушкуннарга тураскааткан катап тургузуушкуннуң 100 ажыг фестивальдары болуп турар. “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” төлевилелди Тывага боттандырары ындыг хевирлиг хемчеглерни эрттирериниң бирги шенелдези болур.

Төөгүлүг болуушкуну катап тургузарынга киржилге аныяктарның угаан-медерелинге балалбас исти арттырып, бодунуң чуртунуң болгаш төрээн чериниң төөгүзүн өөрениринге идигни деп, авторлар санап турар.

“Төөгү-культура өнчү салгалының кадалакчылары” хөй-ниити организациязы “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” төөгү катап тургузуушкуну” төлевилел боттанылгазынче миллион рубльдиң грантызын алган

Президентиниң өске ийи грантызын Тываның бильярд спортунуң федерациязы («Раз удар, два удар» деп төлевилелинге 650 муң рубль) база ТР-ниң аныяк малчыннар эвилелиниң III аныяк малчыннар шуулганы төлевилели (алды миллионнуң деткимчези) алганын сагындыраал.


Возврат к списку