Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Марттың 8-зи-биле республиканың херээжен чонунга байырын чедирген

Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Марттың 8-зи-биле республиканың херээжен чонунга байырын чедирген 08.03.2024

Эргим хүндүлүг херээжен чонувус!

Хүндүлүг аваларывыс, өг-бүлелерниң херээжен ээлери, уругларывыс база угба-дуңмаларывыс!

Бүгү делегейниң херээженнер хүнү – Март 8-биле!

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр сеткилимниң ханызындан эң-не чылыг байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Бо кайгамчык байырлал силерниң сагыш-сеткилиңерни эң-не онзагай чүүлдер-биле чылыдар болзун. Амыдырал-чуртталгаңарга өөрүшкүлүг болгаш аас-кежиктиг хүннер көвүдезин. Силерниң профессионал чедиишкиннериңерге чоргаарланып, катаптаттынмас эвилең-ээлдек сагыш-сеткилиңерни, күш-ажылга ынааңарны магадап тур бис. Бөгүн силерниң мерген угааныңардан, шыдамыыңардан, буянныг сеткилиңерден болгаш чер-чуртуңарга ынакшылыңардан бистиң республикавыстың чаагай чоруу, амгы болгаш келир үези колдуунда хамааржыр.

Сеткилимниң ханызындан бүгү-ле ажыл-агыйыңарга, Россияның болгаш Тываның чаагай чоруу дээш эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни, кадыкшылды, аас-кежикти, тайбыңны, ачы-буянны күзедим.

Частың байыр­лалы-биле!


Возврат к списку