Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның 1-ги вице-премьери Александр Брокерт – коронавирус халдавырының байдалы контрольда

Тываның 1-ги вице-премьери Александр Брокерт – коронавирус халдавырының  байдалы контрольда 02.06.2020
Республика Баштыңының бирги оралакчызы Александр Брокерт Сибирь федералдыг округтуң өске регионнарынга деңнээрге, бөгүнде Тывада COVID-19-ка тестини 3, 5 катап хөй кылып турарын айыткан.
Бирги вице-премьер эпидемиологтуг үе дургузунда республикада 50 муң тестилерни ап, COVID-19-тан аараан 1161 таварылганы илереткенин демдеглээн. «График езугаар тестилерни чорутканындан Тывада аарыгны илередири көвүдээн – деп, Александр Брокерт чугаалаан. – 50 тестиден-не бир аарыгны илередип турарын сан-чургайлардан көрүп болур». 
Бөгүнгү статистикадан көөрге, республикада байдал мындыг. Тывада коронавирустан 1161 аараан таварылганы илереткен, 326 кижи эттингени демдеглеттинген. Республикада ийи кижи ол аарыгдан чок болганын лабораторияга бадыткаан, амгы үеде үш кижи ИВЛ аппаратта коштунган. Эмчилерниң хууда камгалал дериг-херекселиниң айда ажыглаар курлавыры барын вице-премьер демдеглээн. Бо чоокку ийи неделяда эмнер аймаа чедер.  
«Тывада 1240 оруннарны белеткээн. Оларның 115-жи кислородта коштунган бедик технологиялыг бөлүкке хамааржыр. А 58 орунну ИВЛ аппарат-биле чепсеглээн – деп, Александр Брокерт чугаалаан. – Ынчап кээрге республикага немелде оруннарны калбартырынга бүгү-ле аргалар бар, ынчалза-даа аңаа хереглел амдыызында чок». Республикада аарыг кижилерни илередип, оларны эмнелгеге чыттырарын чиге хувааган деп, бирги вице-премьер чугаалаан. 
«Бир эвес тест-биле хынап турда, ол кижиден COVID-19-ту тып алыр болза, эпидемиолог эмчи ол кижи-биле харылзашкаш, эмнээр эмчини айтыр – деп, Александр Брокерт чугаалаан. – Оон “Дүрген эмчи дузазының” машининазынга республиканың ниити хүлээп алыышкын черинге чедирген соонда, аарыг кижиниң байдалын көрүп, эмнелге албан черлериниң бирээзинче хуваар». 
Бир эвес аарыгның им-демдектери бар болза, ажыл көңгүс өске. «Бир эвес аарыг кижиде психосоматиктиг демдектер бар болза, тест харыызын манап турбайн, 16 биле 17 дугаарлыг лицейлерже чорудуп, өкпеге компьютерлиг томографияны кылыр. Бир эвес тестилер аарыг бар деп көргүзер болза, олар аңаа хевээр артып каар» – деп, Александр Брокерт чугаалаан.  
Мооң мурнунда турганындан амгы үеде коронавирустуң тарап нептерээниниң байдалы көңгүс өске апарганын, бирги оралакчы чугаалаан. «Ооң мурнунда аарыгны өске регионнардан 80% эккеп турган болза, бөгүнде республикада халдавырның тарап нептерээниниң 95 хуузу иштинден бооп турар. 33 хуузу бүдүрүлгелер база рыноктардан – деп, Александр Брокерт демдеглээн.  
Өг-бүлелер иштинде аарыгның илереттинип, нептерээни республикага улуг дүвүрелди болдуруп турарын ол чугаалаан. «Бо таварылгада кижилер боттары буруулуг, таакпылаар дээш үнгеш, маскаларын уштуп кааптарлар-дыр. Төрелдер чыылгаш, хууда арыг-силиг чурумун сагывас, ажы-төл ада-иези-биле чугаалажырда маска кетпес” – деп, Александр Брокерт демдеглээн. 
«Ам элээн үе эртерге, оруннар саны, тестированиеже хаара тутканы дээн ышкаш көргүзүглерже көрбес апаар, ол бүгү төөгүнү чеже кижиниң амы-тыны камгалаттынганындан үнелээр үе келир. Ынчангаш чоок кижилериңерни бодап, кадыкшылын камгалаарынче сагышты салып, санитарлыг негелделерни база хууда арыг-силиг чурумун сагыырынче амдыгааштан боданыр херек» – деп, Александр Брокерт чугаалаан.

Возврат к списку