Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кадыкшылдың оруу» — Тере-Хөлде

«Кадыкшылдың оруу» — Тере-Хөлде 30.09.2014

Губернатор төлевилели

Улуг кижилерге болгаш уругларга эмчи дузазын көргүзер бригада Тываның чедери берге кожууннарының бирээзи — Тере-Хөлде чеде берген.

Бо удаада уруглар эмчилеринге улуг хүлээлге онаашкан — олар 7,10, 14 харлыг  болгаш бир хар четпээн назылыг уругларның, а ол ышкаш өскүс болгаш хайгааралда турар чаштарның  шинчилгезин эрттиргеннер. «Кадыкшылдың оруу» бригаданың бо чылын сөөлгү баар чери ол болган. Келир чылдың чазын база эмчилер Тываның суурларынче чоруптар.

Эмчилер бригадазы Кунгуртугга вертолет-биле ужудуп келгеннер, оларны мурнай үнген эмнелге-диагностика албаны специалистерни кожуун эмнелгезинге манап турган. Шинчилгениң баштайгы үе-чадазын эрткен улуг кижилерни карак, бүүрек аарыгларының талазы-биле хыналдаже чоруткан. Кылдынган ажылдарның түңнелин сайгарып турар. Эндокринолог эмчилер Тожу азы Улуг-Хем кожууннарның чурттакчыларынга деңнээрге, Тере-Хөлде семириир чоруктар хөй болуп турарын илереткен. Республиканың №1 эмнелгезиниң эндокринология салбырының эргелекчизи Римма Чубарова губернаторнуң «Кадыкшылдың оруу» төлевилелиниң күүселдези он-он кижилерниң чигир аарыын баш удур тодарадыр, ону эмнеп кааптар арганы тургузуп турар дээрзин демдеглээн.

Кунгуртугга шинчилге эрткеннерниң чамдыктарын республика эмнелгезинче чоруткан. Оларны аңаа улам ханы шинчиир, тургустунган диагнозту хынаар болгаш эргежок чугула апарган таварылгада чыттырып алгаш, эмнээр.

Тере-Хөл — эмчи бригадазының бо чылын баар сөөлгү кожууну. Эмчилер чонну шинчиир ажылын келир чылын уламчылаар. Берген сүмелерин аарыг кижилерниң сагыырынга, ооң соонда амыдыралдың кадык хевириниң талалакчылары болурунга ак халаттыг кижилер идегеп турар.

Эмчилер бригадазы чонну шинчиири-биле чыл санында кээп турар деп, Тере-Хөлдуң төп эмнелгезиниң кол эмчизи Алла Күнчүн дыңнаткан, улуг кижилер болгаш уруглар эмчилериниң кады шинчилгени эрттирип келгени бир дугаар болуп турар. Оон аңгыда «Көдээ суурнуң доктору» программаның ачызында байдал кожуунда экижип, кадрлар немешкен деп, кол эмчи демдеглээн.


Возврат к списку