Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларны деткимче хемчеглеринче хаара туткан

Тывада мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларны деткимче хемчеглеринче хаара туткан 18.01.2023

Шериг албанныгларны болгаш оларның өг-бүлелерин деткиир талазы-биле республиканың каттышкан штавының ээлчеглиг хуралында, долу эвес мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларның кол кезии республикада хүлээп алган хемчеглерни алганын Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының төлээлери дыңнаткан. Регион Баштыңының даалгазы ёзугаар, мобилизастаттынган кижилерниң өг-бүлелерин аъш-чем аймаа, одаар чүүл, назы четпээн уруг бүрүзүнге-ле 5 муң рубльдиң, а мобилизастаттынган хамаатының бодунга 100 муң рубльдиң чаңгыс катап бээр дузаламчы акшаларын шилчиткенин сагындыраал. Оон аңгыда, хөй аалдыг каът бажыңнарда чурттап турар өг-бүлелерге чуртталга-коммунал ачы-дузазын төлээринге 10 муң рубльди чаңгыс катап берген.
Регионнуң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республикадан кыйгырткан хамаатыларны база оларның өг-бүлелерин деткээн ажылдың кезек үеде түңнелдерин үндүрген. Мобилизацияже кыйгырткан кижиниң өг-бүлезиниң чурттап турар адрезинге, боттарынга аъш-чем аймаан, шээр малды база одаар чүүлдү чедирип, хүлээткен. Кожуун болгаш тус чер чагырга черлериниң кады демнежилгези-биле дузаламчыны кыска хуусаада, бүдүн-бүрүн чедирген. Билдириишкиннерге даянып, деткимчениң материалдыг хемчеглери-биле хандырган.
Кирген билдириишкиннерни өөренип көргеш, мобилизастаан хамаатыларның 897 ажы-төлүнүң кижи бүрүзүнге 5 муң рубльди 473 алыкчының адынче шилчиткен.
100 муң рубльдиң төлевирин республикадан мобилизастаткан 696 кижи, барык шуптузу алган.
Бо хүнге чедир мобилизацияже кыйгырткан 56 кижиниң өг-бүле кежигүннери коммунал ачы-дузалар төлээринге 10 муң рубльди аңгылап бээр дугайында билдириишкиннерни кирген. Күш-ажыл яамызының баш удур санаашкыннары-биле алырга, ол төлевирни 77 өг-бүле ажыглап болур.
Тыва Республиканың Чазааның курлавыр фондузундан, долу эвес мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларга материалдыг деткимче көргүзеринге, акша-хөреңгини тускайлап турар.
Курлавыр хандырылгазының организациялары, башкарыкчы компаниялар, чурттаар чер хөлезилекчилери база хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезиниң регион фондузу чурттаар оран-сава, чуртталга-коммунал ачы-дуза төлевирлерин база капитал септелге дадывырын төлээр хуусааны хажытканы дээш, мобилизастаттынган хамаатылардан торгаалдар тырттарын хораан чарлыкка атты Владислав Ховалыг эрткен неделяда, январь 10-да салган. Мобилизастаткан кижи азы ооң өг-бүле кежигүннери ол чиигелдени алыр дизе, РФ-тиң Чепсектиг күштеринде мобилизация-биле албан эрттирип турар база мобилизастаткан хамааты-биле канчаар чоок болуп турарын шынзыткан документилерин алгаш, курлавыр хандырылгазының организациязынче баарын сүмелеп тур.


Возврат к списку