Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн

Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн 15.01.2019
Эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде эрткен 2018 чылдың түңнелдерин үндүрер болгаш 2019 чылдың планнарын ажылдап кылыр кампания Тывада эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол неделяның аппарат хуралында ооң дугайында дыңнаткан. 
«Январь төнчүзү – февраль эгези – республиканың адырлар яамыларында болгаш ведомстволарда, кожуун чагыргаларында түңнел коллегия хуралдары эрттирер үе. Ону организастаарда чазак аппарадының штабтыг ажылы чугула херек. Коллегия хуралдарынга ыяк белеткенип, яамыларның хөй-ниити чөвүлелдерин, адырның хоочуннарын хаара тудуп, түңнелдерин чонга дыңнадырын чедип алыр. Эң кол чүүл –кым шылгарааныл, канчаар шаңнаарыл, салдынган сорулгаларын күүседип шыдаваан кижилерге кандыг хемчег алырыл деп, тодаргай шиитпирлер турар ужурлуг» - деп, ол чугаалаан.  
Муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының түңнел коллегиязын эрттирерде, чазактан кураторларны, депутаттар корпузун хаара тудар. «Муниципалдыг удуртукчуларның «аравыста», «иштики ажыл-херээвис» дээн хөөнүнге алыспас. Шын үнелээшкинни бээр» - деп, республика Баштыңы айыткан. 
Шолбан Кара-оол эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде түңнел коллегияларны материалдар чыындызы-биле хандырарын чазак аппарадынга тургускан. Тываның Чазааның төлээлери муниципалдыг деңнелде чылдың түңнелдерин үндүреринге киржирин хандырар. Эргелеп-башкарылга органнарында түңнелдер үндүрген кампания, регион чазааның төлээлери киришкен «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кожууннар конференциялары-биле дакпырлажы бергенин база өөренип көөр херек. 
Республика Баштыңы шупту оралакчыларынга болгаш яамылар база ведомстволар удуртукчуларынга, 2019 чылда Дээди Хуралга Тываның Баштыңының Айыткалында айыттынган угланыышкыннарга даянгаш, боттарының планнарынга чогуур эдилгелерни киирер даалганы берген. Айыткалды боттандырар «Орук картазын» январь 22-де чазакка бадыладыры-биле киирер. 
Тываның Баштыңының эгелээни чаа төлевилелдерни онза чурум-биле ажылдадып шуудадыр. Чижээ, дүк болбаазырадырының «Дүк» инвестиция төлевилели-дир. Чазактың хуралынга төлевилелдиң паспортун бадыладыр мурнунда, февраль 1-де болур «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съезидинге сайгарып көөр.  
Ол үеге чедир, Айыткалда чарлаттынган 2019 чылды - Күш-ажыл кижизиниң чылын эрттирер хемчеглер планын ажылдап кылгаш, ону хүлээп алырын чазакка дааскан.  
Чөөн чүк календары-биле Чаа чыл – Шагааны Дөгээ кырынга уткуурда чаңчыл болу берген эрлер чыыжының талазы-биле планны ажылчын байдалда чугаалажып көөрүн саналдаан.
Январь 17-де, Волонтерлар чылының түңнелдерин үндүрүп тура, Күш-ажылдың кижизиниң чылынга стартты бээри көрдүнген.

Возврат к списку