Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Кадык камгалалы” нацтөлевилел-биле келген чаа техника Тываның чедери берге черлерниң чурттакчыларын эргип эгелээн

“Кадык камгалалы” нацтөлевилел-биле келген чаа техника Тываның чедери берге черлерниң чурттакчыларын эргип эгелээн 25.08.2022 Кадык камгалал яамызы “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң бирги звенозун эде чаартыр программа-биле республиканың эмнелге албан черлеринде келген «Нива» автомобильдерни Тываның чурттакчыларын хандырарынга  идепкейлиг ажыглап эгелээн.
Регион баштыңы Владислав Ховалыгның бодалы-биле алырга, боттуг үре-түңнелдерни чедип алыр дээш бедик технологиялыг бо курлавырны шын болгаш билдилиг ажыглаар болза, аарыыр база өлүп-хораар чоруктар саны кызырлып, назы-харны узадырынга идиг бээр ужурлуг.
Эрткен чылдың күзүнүнде республикага келген 18 көжүп чоруур ФАП-тар чаа коронавирус халдавырынга удур тарыышкынче ыраккы суурларның чурттакчыларын хөйү-биле хаара тудуп турар. Чаа келген «Нива» автомобильдер чедери берге черлерде кижилерге эмчи дузазын көргүзеринче үнүп турар.
Амгы үеде участоктуң педиатр база терапевт эмчилери бажыңнарже үнүп, коронавирус халдавырынга удур тарылгаларны салып, лабораторияже анализтерни чедирип, шимчеп албас кижилерни, ыраккы суурлар чурттакчыларын диспансеризацияже сөөртүп турар.
Барыын-Хемчиктиң мунициалдар аразында эмнелге төвүнүң эмчилери аарыг кижилерниң чурттап турар черлеринче 77 үнүүшкүннү кылган. Чеди-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң участок терапеви, акушер эмчи база лаборант дээш, эмчилер бригадазы хоочураан аарыг, учетта 25 кижиге чедип, шупту 40 кижиниң анализтерин ап, шинчээннер.
Өвүрнүң кожуун эмнелгези амбулаториялар, ФАП-тар, малчын турлагларда кижилерден биоматериалдар ап, диспансеризация база вакцинация дээш, 32 үнүүшкүнче үнген.
Барыын-Хемчиктиң мунициалдар аразының эмнелге төвү, Өвүр, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл, Таңды, Чаа-Хөл база Мөңгүн-Тайга төп кожуун эмнелгелери бо чылдың июньда амгы үениң “Нива” автомашиналарны алганын сагындыраал. А августуң эгезинде Кызыл кожууннуң Сукпак суур биле Тожу кожууннуң эмнелге амбулаториялары ийи чаа автомобильди алган.

Возврат к списку