Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар 19.09.2018
Тываның 17 кожуунунуң үжү «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң ээлчеглиг чадазының күүселдези дээш онза кичээнгейни негеп турар.  
ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды бо чылда демдеглеттинген сорулгаларының күүселдезин республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн. Эгелеп чоруур араттарның турлагларынга кажаа-хораа болгаш чурттаар чер тударын Каа-Хем, Тере-Хөл база Мөңгүн-Тайга кожууннарның эрге-чагыргазы саададып турары билдинген. Ам-даа 11 бажыңны база 6 кажаа-хорааны кыш дүшкүжеге тудуп четтигер апаар. 
Тываның Баштыңы республиканың чону ук төлевилелге улуг ынаныышкынныг болганда, ындыг чүүлдү болдурбазын сагындырган. Тудуг графигинден озалдап турар муниципалитеттер баштыңнары, тудуг сезонунуң төнчүзү - ноябрьга чедир байдалды этпес болза, албан-дужаалындан халажырынга чедир боттары харыылаарын сагындырган. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди эгелеп тургаш-ла, шупту кожуун чагырыкчылары-биле ындыг дугуржулганы кылган.  
Төлевилел күүселдезин озалдадып турар кожууннарның кураторлары болур регион чазааның кежигүннери ол дээш база харыылаар деп, Чазак даргазы сагындырган.  
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел күүселдези-биле, эгелеп чоруур аныяк малчыннар боттары ажыл-ижин эгелээр кылдыр, 107 малчын турлугларны тудар ужурлуг. Ийи чыл дургузунда 313 тараачын-арат ажыл-агыйларны үндезилеп, бажың-балгаттыг база кажаа-хораалыг 208 турлагларны тудуп, 700 ажыг кижини ажыл-биле хандырган. Төлевилел херектиин бадыткаан, ынчангаш ону ара соксадып, доктаадып черле болбас» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң интернет-блогунда бижээн.

Возврат к списку