Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Наадым-2024" чоннуң байырлалы июльдуң 18-20-де болуп эртер

"Наадым-2024" чоннуң байырлалы июльдуң 18-20-де болуп эртер 29.05.2024

Тываның Чазаа бо чылын республиканың малчыннар байырлалының хонуктарын бурунгаар чылдырар деп шиитпирлээн. «Наадым-2024» мооң мурнунда ышкаш, августта Республика хүнү-биле кады эвес, а оон эрте — июль 18-тен 20-ге чедир болур. Малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң эң кол харыысалгалыг бачым чымыш үези –августуң ортан үезинде сиген кезилдезинден чардыктырбазы-биле регионнуң чазаа ындыг шиитпирни хүлээп алган.

Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазы регионалдыг хоойлужудулга езугаар Наадымның эртер хүнүн чыл санында айтып турарын сагындыраал. Ынчалдыр чоннуң дыштаныр черин база доктаадыр. «Наадыма-2024»-түң өглер хоорайжыгажын Кызылдан ырак эвесте Тос-Булакка чаңчыл езугаар тигер.

Наадым программазында ол-ла хемчеглерден аңгыда чаа чүүлдер база кирген. 2024 чылда Россияда Өг-бүле чылынга тураскаадып малчын өг-бүлелер ортузунга «Салым чаяанныг малчын өг-бүле» деп тускай мөөрей эртер.

Наадым хүннеринде «Кидисте чуруктар» деп республиканың мөөрей-делгелгези хөйнүң кичээнгейин хаара тудар. Байырлалдың аалчылары болгаш киржикчилери мөөрейниң тулган мастерлерин танып көрүп, тиилекчилерни шаңнап-мактаар езулалга киржир. Өглер хоорайжыгажынга хой, теве база сарлык дүгүнден темалыг ажылдар зоназын аңгылап тургузарын организаторлар планнаан.

Республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан келген Наадым киржикчилериниң чыскаалы, республиканың аът чарыжы – эң-не солун, көрүштүг хемчеглер болуру чугаажок.


Возврат к списку