Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген 31.01.2019
Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин чөпшээрээр болгаш хайгаараар албанның түңнел коллегия хуралынга 2018 чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир чылда ажылдың кол угланыышкыннарын тодараткан. 
2018 чылда үндүрүгге хамаарышпас орулгалар киирилдези 8,3 млн. рубль, азы планнаанындан 8,5 хөй болганын ведомство дыңнаткан. А 2016 чылда 5 млн. ажыг рубль кирген. 2018 чылда Тывада үүрмектеп арага садар чөпшээрелдиг 78 организация ажылдап турган, оларның 44-ү Кызылда, 34-ү - кожууннарда. Республика девискээринде арага продукциязын садар 152 садыг, 31 хөй-ниитиниң чемненилге черлери бар, Кызыл хоорайда - 95, кожууннарда - 8. 
Этил спиртин, арага болгаш спирт холуксаалыг продукция бүдүрериниң болгаш садып-саарарының хемчээлинге күрүне хыналдазы кылыр Күрүнениң чаңгыс автоматчыткан системазының көргүзүү-биле алырга, 2018 чылда Тываның девискээринге ниитизи-биле 459,5 муң декалитр арага продукциязын үүрмектеп саткан. Эрткен чылга деңнээрге 63,1 муң декалитр азы 12,1 хуу эвээш. Арага продукциязын садары 68,2 муң декалитрге – 56 хуу эвээжээн.
 "Росспиртпром" ААН 2018 чылдың декабрь 31-ге чедир 41,4 муң литр арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны саарылгадан хавырган. Ол организация РФ-тиң Чазааның доктаалдарынга, Росарага таарыштырылгазының нормативтиг актыларынга даянып, хоойлуга чөрүшкек продукция сөөртүлгезин, кадагалалын, узуткаарын чорудуп турар.  
2019 чылда ИХЯ ажылдакчылары, муниципалитеттер специалистери, хөй-ниити организацияларының төлээлери-биле кады профилактиктиг рейд хемчеглерин эрттирери, арага продукциязын хоойлуга удур садып-саарылгазын илередири - албанның кол ажыл угланыышкыны бооп арткан. Оон аңгыда ведомство арага болгаш спирттиг продукцияны үүрмектеп садар хуу сайгарлыкчыларга болгаш юридиктиг черлерге өөредилге семинарларын эрттирер. 
Бо албан арага продукциязын үүрмектеп садарынга чөпшээрел бээринден аңгыда, наркотиктиг, албаарадыр бүдүмелдерни саарарынга; медицина болгаш фармацевтика ажыл-чорудулгазынга чөпшээрелди берип; культура өнчүзүнүң объектилерин камгалаарынга, ажыглаарынга база нептередиринге күрүнеден камгалап; боду чоруур машиналар база өске-даа техниканың техниктиг байдалынга күрүнениң регион хайгааралын чорудуп, Тыва Республиканың девискээринде чиик машина таксизинге пассажирлер аргыштырылгазынга болгаш чүък сөөртүр ажыл-чорудулгага чөпшээрелдиң хоолгазын берип турар. 
Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан РФ-тиң Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга, ТР-ниң Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалынга даянып, 2019 чылда бодунуң ниити ажыл-чорудулгазының угланыышкынын тургускан.

Возврат к списку