Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Апрель 6-ның медээзи-биле алырга, Тывада коронавирус аарыы чаңгыс-даа чок

Апрель 6-ның медээзи-биле алырга, Тывада коронавирус аарыы чаңгыс-даа  чок 06.04.2020
Роспотребнадзор эргелели биле Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың апрель 6-ның 11.00 шакта медээзи-биле алырга, республика девискээринде коронавирустан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. 
2020 чылдың апрель 3-те эмнелге албан чериниң алган 2 материалы чигзинигни тургускан, ындыг болзажок «ТР-ниң гигиена база эпидемиология төвү» ФБКА материалдарны коронавирус инфекциязынга катап база хынаарга, ол бадыткаттынмаан. 
«Халдавырлыг аарыглар эмнелгези» ТР-ниң КБЭА-га коронавируска эпидсезон эгелээнден бээр (2020 чылдың январь 27-ден) 39 кижини чыттырган, оларның 25-ин үндүр бижээн, 14 кижи ам-даа хайгааралда чыдар. 
Республиканың эмнелге организацияларының халдавырлыг аарыглар салбырында бо хүнде шупту 32 кижи чыдар: «Бай-Тайганың ТКЭ» ТР КБЭА - 6, «Барыын-Хемчиктиң КЭТ» ТР КБЭА – 2, «Эрзинниң ТКЭ» ТР КБЭА - 4, «Чеди-Хөлдүң ТКЭ» ТР КБЭА - 0, «Улуг-Хемниң КЭТ” - 5, “Чөөн-Хемчиктиң КЭТ” - 1. 
16 кижи обсервацияда чыдар. 
Тыва Республиканың күрүнениң кол санитар эмчизиниң 2020 чылдың апрель 5-те №7 доктаалында айытканы езугаар, Москва база Санкт-Петербургдан келген пассажирлер 14 хонуктуң бот-аңгыланыр чурумун сагыыры албан. Кызыл хоорайның аэропортунда эмчи пунктузу айыылдыг халдавырны илередир анализтерни эртенден эгелеп ап эгелээр.
Республиканың оперативтиг штавы Москва база Санкт-Петербург хоорайлардан Кызылче келген кижилерни доктаамал чурттаар черинге азы обсервацияга чедир үдеп чедирерин организастаан. 
Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң шиитпири-биле коронавирустан камгаланыр ындыг хемчеглерни СФО-нуң шупту субъектилеринде ап чорудуп турар. 
Москва база Санкт-Петербургдан келген кижилер 14 хонук иштинде бажыңынга бот-камгаланып аңгыланыры албан дугайында айтыышкынны алырлар. Бажыңынга чааскаан аңгыланыр байдалы чок болза, обсерваторга чыттырары албан. 
Москва база Санкт-Петербург хоорайлардан республикага келген аалчылар база 14 хонук иштинде база аңгыланыры албан. 
Бо ийи хоорайлардан келген кижилерге хамаарыштыр немелде хемчеглерни киирген ужуру болза, Россия Федерациязында COVID-19 аарыгдан аараан шупту кижилерниң 80% Москва биле Санкт-Петербургда бооп турар. 
Апрель 6-да, Москва рейизи-биле 95 пассажирни Кызыл хоорайның аэропортунга хынаан. Шуптузунуң эъдиниң изиин шинчээш, пассажир бүрүзүнден халдавырны илередир анализти алган. Эъди изээн кижилер чок болган, ындыг болзажок 14 хонукта боттары камгаланып аңгыланырын сагындырган бижикти тудускан, ындыг байдалы чок кижилерни обсервацияже аңгылаан. 
Өске черлерден республикаже кээп турар кижилер камгалалдың немелде хемчеглерин сагыыр ужурлуг. Коронавирустуң чаа халдавыры бар черлерден келген кижилер боттары аңгыланырының чурумун шыңгыы сагып, кайыын, кажан, кайда келгенин, харылзажыр аргазын 3-08-08 дугаарлыг “изиг шугум” телефонунче дыңнадып, колл-төптүң специализиниң өске-даа айтырыгларынга харыыларны бээр. 
Боттары камгаланып аңгыланган кижилерге хүннүң-не эмчи хайгааралын организастаан. 
Чаа коронавирус халдавырын эккеп база нептеретпезинче угланган немелде хемчеглер 2020 чылдың апрель 6-дан эгелеп күш кирер.

Возврат к списку