Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада полицияның участок төлээзиниң бажыңнарын туткан

Тывада полицияның участок төлээзиниң бажыңнарын туткан 20.12.2022

Бо хонуктарда, Кызылда Вавилин ээтпээнде база Бай-Тайганың Шуй суурда участок төлээзиниң ажылдаар чери биле чурттаар оран-савазын кады туткан бажыңнарны дамчыткан. «2021-2024 чылдарда Тыва Республикада хөй-ниити чурумун база кем-херек үүлгедиинге удур демиселди хандырары» күрүне программазының күүселдези-биле полиция ажылдакчыларынга бажыңнарны туткан.
Төлевилелде көрдүнгени езугаар, бажың иштинде кудукту хаккан, үр үеде хывар котелду салган, албан машиназын тургузар гаражты бажыңга чыпшыр туткан.
Вавилин ээтпээнда албан бажыңында хамаатылар хүлээп алырынга таарымчалыг чугула коммуникацияларны киирген. Полиция пунктузунда элээн каш кабинет бар, чемненир болгаш чунар өрээлдерни аңгылаан. Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерге пандусту кылган. Полиция пунктузунга бүрүн эргелиг участок төлээзи Херел Донгак ажылдаар. Хамаатылар хүлээп алырының графигин база харылзажыр медээлерни кирер эжик чанында аскан. Полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзи 8000 чурттакчылыг микрорайонну хайгааралга алыр.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, ооң оралакчызы Тимур Куулар Вавилин ээтпээнде объектиниң дүлгүүрлерин дамчыткан. Полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзи чурттакчылыг черниң чурумун тудар дээрзинге идегелин илереткен: «Вавилин ээтпээ дыка дүрген туттунуп турар чер. Келир чылын участок төлээлериниң ажылын үнелээн көргүзүглерлиг рейтингиге бо полиция участогу мурнуку черни ээлээрин идегедим».
Вавилин ээтпээниң девискээринде коммерцияга хамаарышпас 22 садчы эштежилгелер (СНТ) бүрүткеткен, ында 5 муң хире сад участоктары бар.
СНТ-13-түң даргазы Кежиктиг Тюлюш: «Бистиң эштежилгевисте 1000 ажыг участоктар бар. Ниитилелдиң чурттакчылары мында полиция пунктузу ажыттынганынга дыка өөрүп тур. Ооң мурнунда шагдаалар чалаарга хоорайдан кээр болгаш, дыка үр манаар турган. Ам көңгүс чанывыста, каш базым черде, хондур-хүнзедир ажылдаар, эрге-чагырга төлээзи бар апарганы эки-дир».
Ол-ла хүн Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурда полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзиниң бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Нордуп биле Кудурукпай кудумчуларының белдиринде, школа база көдээ культура бажыңындан ырак эвесте, полицияның хөй-ниити пунктузу-биле тудуштур чуртталга бажыңын туткан.
Ооң ажыдыышкынынга Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Тимур Куулар, Россияның ИХЯ Тыва Республикада сайыды Сергей Кондрашов, Бай-Тайга кожууннуң баштыңы Экер Байс, кожуун чагырга даргазының албан-хүлээлгезин күүседип турар Аржан Хертек киришкен.
Чуртталга бажыңнарын ажылдап турган үезинде ажыглаар кылдыр участок төлээлеринге дамчыткан.
Республиканың кожууннарында ажылдап турар полицияның участок төлээлеринге дээш, күрүне программазы доозулгуже беш бажыңны тудары планнаттынган.


Возврат к списку