Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында 11.04.2019
1994 чылдың декабрь 21-де «Өртке удур айыыл чок чорук дугайында» №69-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 25-те № 390 доктаалы-биле бадылаан Россия Федерациязында өртке удур чурум дүрүмнериниң 218 пунктузу, Тыва Республиканың 2004 чылдың декабрь 29-та «Тыва Республикада өртке удур айыыл чок чорук дугайында» № 1168 ВХ-I Тыва Республиканың хоойлузу, Тыва Республиканың 2012 чылдың август 22-де «Тыва Республиканың девискээринде өртке удур онза байдалды чарлаар чурумнуң дугайында дүрүмнү бадылаар дугайында» № 463 доктаалы езугаар, часкы-чайгы өрт айыылының үези дүшкени-биле, Тыва Республиканың чурттакчылыг черлериниң өртке удур камгалалын быжыглап, өрт айыылының деңнелин чавызадып, бойдустуң болгаш техногенниг улуг өрттерни болдурбас дээш, Тыва Республиканың Чазааның ДОКТААДЫРЫ БОЛЗА:  
1. Тыва Республиканың девискээринге 2019 чылдың апрель 10-дан 30-ге чедир өртке удур онза чурумнуг байдалды чарлаар. 
2. Өртке удур онза чурумнуг байдал үезинде Тыва Республиканың девискээринге өртке удур немелде хемчеглерни эрттирериниң коштунган планын бадылаар.
 3. Өртке удур онза чурумнуг байдал үезинде өртке удур айыыл чок чоруктуң дараазында негелделерин тургузар: Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттеринге удур айыыл чок чорукту хандырар сорулга-биле, Тыва Республиканың Чазааның 2011 чылдың март 29-та № 187 доктаалы-биле бадылааны езугаар, арга-арыглыг черлерде база аңаа чоок черлерде чыдар чурттакчылыг суурларның чурттакчылары, күрүне эрге-чагырга органнарының албан-хаакчылары, тус чер бот-башкарылга органнарының база арга-арыг өрттеринге удур ажыл кылыр кижилер, өрттен арга-арыг камгалаар рейдилиг хемчеглер чорудар бөлүктер, арга-арыг өрттеринге удур бөлүктер, эки турачы өртчү дружиналар, тускайлаттынган албан черлеринде албан-хүлээлгелиг ажылдакчыларындан аңгыда, Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг фондузунуң черлеринде дараазында арга-арыг участоктарының кызыгаарында (кезектеринде, кварталдарында): Балгазынның, Барыын-Хемчиктиң, Каа-Хемниң, Кызылдың, Таңдының, Тес-Хемниң, Тожунуң, Туранның, Чадаананың база Шагаан-Арыгның арга-арыг ажыл-агыйларының арга-арыынче хамаатыларның база транспорт аймааның кирерин хоруур; арга-арыгга одаг кыпсырын, кургаг оът-сиген база боктар өрттедирин хоруур; көдээ ажыл-агыйының база одар-белчиирниң хову-шөлдеринге кургаг оът-сиген өрттедирин хоруур. 
4. Хоорай болгаш көдээ суму тус чер бот-башкарылга органнары боттарының девискээрлеринге 2019 чылдың апрель 10-дан өртке удур онза чурумну чарлап, ол үеде өртке удур чорудар немелде хемчеглерни ажылдап кылыр. 
5. Тыва Республиканың Чазааның дараазында: «Тыва Республиканың девискээринде өртке удур онза чурумну чарлаар дугайында» 2018 чылдың май 17-де № 260 доктаалын; «Тыва Республиканың девискээринде өртке удур онза чурумну узадырының база Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың май 17-де № 260 доктаалынче өскерилгелер киирериниң дугайында» 2018 чылдың июнь 6-да № 293 доктаалын; «Тыва Республиканың девискээринде өртке удур онза чурумну узадырының база Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың май 17-де № 260 доктаалының 1-ги пунктузунче өскерилгелер киирериниң дугайында» 2018 чылдың июнь 27-де № 332 доктаалын күш чок деп санаар. 
6. Бо доктаалды «Эрге-хоойлу медээлериниң албан-езузунуң интернет-порталынга» (www.pravo.gov.ru) база «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан-езузунуң сайтызынга салыр. 
7. Бо доктаалдың күүселдезин Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы контрольдаар. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол

Возврат к списку