Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында хоорай поликлиниказынга немей чаа оран-саваны ажыткан

Тываның найысылалында хоорай поликлиниказынга немей чаа оран-саваны ажыткан 09.09.2022 Тывада хоорай поликлиниказын калбартыры-биле, эргиде турган терапия салбырының оран-савазын бүрүн септээш, ону ынаар дамчыткан.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ажыглалче кирген объектиге чедип, поликлиниканың чаа салбырының ажылын сонуургаан.
1941 чылда туткан оран-савага эң баштай база поликлиника турган. 60 чылдарда хирургия, оон физиотерапияны ынаар көжүрген. Сөөлгү чылдарда республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия салбыры аңаа турганын хоорайжылар билир.
Кадык камгалал системазын эде чаартыр программа-биле туткан чаа бажыңче терапия көже бээрге, эрги оран-саваны септээш, ону чаңгыс комплекс кылдыр, ол-ла херим иштинде Кызыл хоорайның поликлиниказынче шилчидер деп шиитпир хүлээп алдынган.
Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр регион программазының акша-хөреңгизи-биле улуг септелгени аңаа чоруткан. Республика ол ажылдарже бодунуң бюджединден 36 млн. ажыг рубльди үндүрүп берген. Ол акшалар-биле суг хандырар, суг чорудар, одалга, вентиляция, өрт медээлээр системаларны чаартып, септелге-тудуг ажылдарын кылган.
Эмчилер республиканың баштыңынга чаартынган оран-саваны канчаар ажыглап турарын көргүскен. Ында участок терапевтериниң албанын, 39 орунга хүндүскү стационарны, кардиолог, невролог, офтальмолог дээн ышкаш тускай эртемниг специалистерге, херээженнер база эр улус шинчиир кабинеттерни, картотекалыг база хайгаарал өрээлдиг тарылга кабинедин, сыкыртыр өрээлди, ЭКГ и спирография өрээлдерин тускайлаан.
Консультативтиг-диагностика поликлиниказының албаннарын ийи аңгы бажыңда чарганы, аарыг кижилерге-даа, эмчилерге-даа таарымчалыг болуп, бирги эмчи-санитар дузазының шынарын бедидери чугаажок.
Хүлээп алыышкынны дүрген эгелээри-биле белеткелди дарый чорутканы дээш, поликлиниканың коллективинге Владислав Ховалыг четтиргенин илереткен. Эмчилер чаа оран-савазын эде салып алган боганда, ам ажылдың шынарынче кичээнгений углаар херек деп, республика баштыңы чагаан. Ковид база грипп дээн ышкаш. сезоннуг аарыгларга удур белеткелди эгелээрин чагаан. Айыылдыг болгаш арыг зоналарны аңгылап, аарыг кижилерге таарымчалыг байдалды хандырары – поликлиника звенозунуң бирги айтырыы ол.

Возврат к списку