Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Маадыры Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны Арыг-Үзүү школазында ажыткан

Россияның Маадыры Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны Арыг-Үзүү школазында ажыткан 06.12.2022

Эрткен дыштаныр хүннерде, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү школазында ниити өөредилге школазы 75 чылдаан юбилейин демдеглеп эрттирген. Байырлал үезинде школаның доозукчузу, Россия Федерациязының Маадыры, улуг сержант Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны ажыткан. Донецк база Луганск улус республикаларны камгалаар тускай шериг хөделишкининиң үезинде эрес-дидим маадырлыг чоруу дээш Россияның Маадыры атты аңаа тывыскан.
Республиканың өөредилге сайыды Ирина Биче-оол, ТР-ниң Дээди хуралының депутады Аяна Монгуш, Улуг-Хем кожууннуң өөредилгезиниң база күш-ажылының хоочуннары, Мерген Очур-ооловичиниң эш-өөрү, дайынның хоочуннары, суурнуң чурттакчылары, аңгы-аңгы чылдарда школа доозукчулары байырлалга кээп, тураскаал самбыраның ажыдыышкынынга киришкен.
Мерген Донгак төрээн школазынга күш-культура башкызы бооп бир кезек үеде ажылдап чораан. Тываның улустуң башкызы, РФ-тиң чырыдыышкынының хүндүлүг ажылдакчызы Светлана Очур-ооловна – ооң авазы база-ла бо школага башкылаан.
Россияның Маадыры амгы үеде 200 ажыг өөреникчилиг төрээн школазынга бүгү талазы-биле дузалажып чоруур. Төрээн чуртка ынакшыл, төрээн суурунуң база чуртунуң келир үези дээш харыысалга деп чүл деп, солун беседаларны оолдар, уругларга бо-ла эрттирер. Мерген Очур-ооловичини чүгле бодунуң школазында эвес, а республиканың шупту өөредилге черлериниң аныяк-өскенинге паториотчу кижизидилгеге үлегер-чижек кылдыр чалап, өөредилге-кижизидилгелиг чугааларны чорудуп турар.
Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыы-биле, дең эвес тулчуушкун үезинде көргүскен эрес-дидим болгаш маадырлыг чоруу дээш, улуг сержант Мерген Донгакка Россияның Маадыры атты тывыскан. М. Донгак взводунуң командири балыгланы бээрге, от адаандан ону чайлаткаш, командылалды бодунга алган. Донгак тулчуушкун үезинде тус черни эки шиңгээдип, чидириг чокка дайынчы даалганы күүседип, дайынчы эштери-биле кады дайзынны ырбаптарынче чыгапкан.


Возврат к списку