Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тес-Хем кожуунда 24 өскүстер чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин

Тес-Хем кожуунда 24 өскүстер чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин 18.03.2022 Тес-Хем кожуун чагыргазы “өскүс” болгаш “ада-иезиниң хайгааралы чок арткан” деп эрге-байдалдыг 24 хамаатыга дүлгүүрлерни байырлыг байдалга тывыскан. Кожуун чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Регина Намчак чаа бажыңнар алганнарга байырны чедирген. Кожуунда 121 өскүстер бажың оочурунда. Социал бөлүктүң хамаатыларынга дээш Самагалтай суурда ажыглалче киирген бажыңнардан аңгыда, Тес-Хемде ам-даа дөрт кижи бажыңын бо чылын алыр.
Бо удаада Белек Биче-оол, Белек Тюлюш, Алдын-Белек Дажы, Аяс Пичи-оол, Олча Монгуш база 19 аныяктар дүлгүүрлерни алыр аас-кежиктиг болганын кожуун чагыргазы дыңнаткан.
Кожуун чагырга даргазының оралакчызы Намчак дүлгүүрлерни тутсуп тура, чаа бажыңнарга эң-не дидим бодалдар болгаш күзээшкиннер боттанып, чаштар үнү кезээде чаңгыланып турарын күзээн. Республиканың болгаш кожууннуң удуртулгазы чурттакчы чоннуң эң камгалал чок кезээ, ада-ие чок арткан уругларның сонуургалдарын камгалаары-биле болдунар-ла чүүлдерни кылып турарын демдеглээн. «2021–2023 чылдарда Тыва Республикада хамаатыларга социал деткимче» күрүне программазының иштинде «2021–2023 чылдарда өг-бүлениң болгаш уругларның социал камгалалы» программа негелделери езугаар, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга бажыңнарны тудуп турар. 2013 - 2021 чылдарда 2 208 оран-саваны тудары (садары) планнаттынган турган. Ол сорулганы чедип алырынга 3 117 879,1 муң рубль, ооң иштинде: федералдыг бюджеттен – 2 332 512,3 муң рубль, республика бюджединден – 785 366,8 муң рубльди тускайлаан.
2013 чылдан 2021 чылга чедир 1399 кижи тускайжыттынган чуртталга шөлдерин хөлезилээр керээ-биле чурттаар оран-саваларны алган.

Возврат к списку