Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чылыг,чырык

Чылыг,чырык 26.12.2014

Чартык чүс чыл ажыг үениң дургузунда Кызылдың чылыг, электри төвү найысылалдың болгаш кожууннарның социал-экономиктиг амыдыралының кол дазылы болуп келген. Ол хире улуг күчү-күштүг бүдүрүлгеде дыка хөй  кижилер дү­не-хүн­­дүс кызымаккай ажылдап турарлар. Чымыш иштиг энергетиктерниң декабрь 22-де профессионал ба­йырлалынга ТР-ниң Чазаа­ның Даргазының оралакчызы Владимир Фалалеев, Дээди Хуралдың депутады Алдын-кыс Конгар, ТР-ниң одалга болгаш энергетика  сайыды Роман Кажин-оол чедиишкиннерни күзеп база мурнакчыларга өөрүп четти­риишкинниң болгаш хүндү­лел бижиктерни Орус культура төвүнге байырлыг байдалга  тывысканнар.

Кандыг-даа байдалда боттарының мурнунда салган сорулгаларын ак сеткилдии-биле күүседип турар республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан келген чамдык мурнакчылар ажылын таныштырды:

Раиса Мөгедир, Чеди-Хөлдүң чылыдылга төвүнүң хоочуну (чурукта): «Мен суу­румнуң чылыдылга төвүнге 25 чыл дургузунда ажылдадым. Эрткен чылын хүндүлүг дыштанылгаже үндүм. Чылыгны, чырыкты харыылаар төпте ажыл берге болгаш кончуг харыысалгалыг. Бодумнуң арга-дуржулгамны аныяк-өскенге дамчыдып берип, эш-өөрүм-биле үргүлчү харылзажып турар мен».

Мерген Мартык-оол, Шагаан-Арыгның чылыдылга тө­вүнүң машинизи: «Улуг-Хемниң чылыдылга төвүнде  сес дугаар чыл ажылдап тур мен. Кызылдың автоорук техникумун доозупкаш келгеш-ле, бо төпке ажылдап эгелээн мен».

Алексей Ооржак, Ша­гаан-Арыгның чылыдылга төвүнүң машинизи: «2011 чылдан эгелеп бо төпке ажылдап эгеледим.  Эге дээрезинде аныяк кижиге меңээ берге болду. Аравыста хөй чылдарда ажылдап чоруур хоочуннарның арга-сүмезин ап чор мен».

Бистерниң бажыңнарывыс­та док­таамал чырыывыс база  чылыы­выс дээш улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илередир-дир бис.


Возврат к списку