Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Баштайгыларның шимчээшкини» уруглар болгаш аныяктарны мөөңү-биле хаара тудар

«Баштайгыларның шимчээшкини» уруглар болгаш аныяктарны мөөңү-биле хаара тудар 29.01.2024

Тываның Чазаанга, уруглар болгаш аныяктарның «Баштайгыларның шимчээшкини» бүгү-российжи ниитилел-күрүне шимчээшкининиң регионалдыг координация чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен.

Харылзаштырылга чөвүлелиниң даргазы, республика баштыңы Владислав Ховалыг хуралды башкарып эрттирген. «Баштайгылар шимчээшкининиң» баштаар чериниң оралакчы даргазы Марат Закиров, шимчээшкинниң муниципалдыг тургузугларда бирги салбырларының төлээлери хуралга ырактан харылзаа таварыштыр киришкен. Регионалдыг салбырның удуртукчузу Эртине Куулар 2023 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин таныштырган.

Шимчээшкинниң эге салбырлары 182 организацияларда ажылдап турар. Кожууннар школаларында 149 база республиканың школа-интернадында, Тываның кадет корпузунда эге салбырлар ажыттынган. Тываның күрүне университединде база ортумак профессионал өөредилге организацияларында 12 эге салбырлар тургустунган. Немелде өөредилге төптериниң баазазында – 11, культура албан черлеринде – 4, спорт албан черлеринде – 2, аныяктар төвүнде – 1 эге салбырлар бар.

Тус черлерде ажыттынган 16 салбырлар муниципалдыг тургузугларда эге салбырларның ажыл-чорудулгазын дүүштүрүп турар.
Эге салбырлар ажылдап эгелээш чыл четпээн-даа болза, оларның чедиишкинниг ажылы федералдыг деңнелде демдеглеттинген. Ак-Довурак хоорайда «Өлчей» лицеи, Мугур-Аксы суурнуң 1 дугаар школазы база Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл школазы школачы шөлчүгештерниң бүгү-российжи мөөрейинге тиилээн.

Эрткен чылын шимчээшкин 88 хемчегни, ооң иштинде 16 – федералдыг, 10 – эштежилгелиг төлевилелдерни, 24 – акцияларны база чаңгыс хүннүң хемчеглерин организастап эрттирген. Республиканың аныяктары, партнерлар, чурттакчы чон ол хемчеглерге үнелелди берген.

Баштайгылар шимчээшкининиң активчилери регионалдыг яамылар база ведомстволар, территориалдыг корум-чурум камгалаар органнар, хөй-ниити шимчээшкиннери-биле кады сырый ажылдааннар. 2024 чылда бир демниг ажыл ам-даа уламчылаар.

- Тыва Республиканың Баштайгыларның шимчээшкининге 2023 чыл үре-түңнелдиг эрткен болгаш, ол-ла тура-сорук-биле ажылывысты уламчылаар бис - деп, Эртине Куулар чугаалаан.

Регионалдыг координация чөвүлелиниң даргазы Владислав Ховалыг Баштайгыларның ажылынче профилактика субъектилериниң хайгааралында уругларны хаара тударын, чаа тургустунган Аныяктар херектериниң талазы-биле яамы ол ажылды кады демнежип чорударын чагаан.

Элээдилерниң хөгжүлде-сайзыралынга дең байдалдарны тургузуп, уруглар болгаш аныяктарның кижизидилгезинге амгы үениң, ажыктыг хүрээлеңин хевирлээр дээш, эрге-чагырга органнары ниити хемчеглерни алыр ужурлуг деп, республика Баштыңы чугаалаан.

2024 чылда Шимчээшкинниң ажылынга онааштыр чөвүлел кежигүннериниң санал-оналын киирген протоколду хуралдың түңнелинде хүлээп алган.


Возврат к списку