Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында

Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында 23.07.2018
«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдарда чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаар дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2003 чылдың декабрь 30-де «Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр чаңгыс аай күрүне системазының дугайында» № 794 доктаалы езугаар, үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбашкан таарымча чок метеорологтуг болуушкуннар ужунда:  
1. Тыва Республиканың девискээринде, 2018 чылдың июль 20-ден 30 хүннеринде, Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын киирер. 
2. Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының удуртукчуларынга сүмелээри:
 Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга онза байдалдар тургустунуп болур айыыл дугайында медээлерни үргүлчү чыып, ажылдап база дамчыдарын организастаар;  
үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбаштыр Тыва Республиканың девискээринде тургустунган оперативтиг байдал дугайында массалыг информация чепсектери таварыштыр чурттакчы чонга дыңнадыр ажылды идепкейжидер; 
хемнер суунуң деңнелин доктаамал хынаар харыысалгалыг кижини тодарадыр. 
3. Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы (Бады) республика болгаш муниципалдыг ужур-дузалыг автооруктарның үрелген участоктарын септээр хемчеглерни алыр. 
4. Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы (Грицюк) үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбаштыр Тыва Республиканың девискээринде оперативтиг байдалдың, ооң уржуктарын чайладыр талазы-биле хемчеглерниң, база ол ышкаш Тыва Республиканың девискээринде автомобиль оруктарының байдалының дугайында чурттакчы чонга дыңнадыр ажылды организастаар. 
5. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы (Кажин-оол) Тыва Республиканың девискээринде чырык энергиязының аварийлиг өжүрүлдезин контрольга ап, ону катап кожар хемчеглерни организастаар. 
6. Бо айтыышкынны «Интернет» информастыг-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан езузунуң сайтызынга база «Эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет порталынга» (www.pravo.gov.ru) салыр.  
7. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы А.М. Чудаан-оол бо айтыышкынның күүселдезин контрольга алыр. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку