Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада одалга сезонунга белеткел ажырбас

Тывада одалга сезонунга белеткел ажырбас 13.10.2020
Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый бүдүрүлгелериниң илеткээни-биле алырга, одалга сезонунга белеткел чогумчалыг. 
Ковидтен кызыгаарлаашкыннар үезинде чурттакчы чоннуң талазындан төлевирлер төлээри батканы чуртталга-коммунал ажыл-агыйын дүвүреткен. Ындыг болзажок, республиканың ЧЭК база ЧКА адыры ол талазы-биле эки белеткенген. 
Тайылбыр: одалга сезонунга планнаан 1661 хемчегни 97 хуу күүседип, 1609-зун кылган. Эрткен үеге деңнээрге 17 млн. рубль хөйге, азы 572 млн. рубльга (81%) акшаландырган.
Октябрь 10-нуу-биле, ЧЭК, ЧКА, социал база орук ажыл-агый адырларының объектилери - 96% (эрткен чылын 92%) белен, ооң иштинде: - ЧЭК – 93% (эрткен чылын 90%); - ЧКА – 96% (эрткен чылын 90%); - социал адырның объектилери – 99% (эрткен чылын 95%); - орук ажыл-агыйы – 95% (эрткен чылын 93%). ЧЭК объектилеринге кылыр 50 хемчегниң 46-зын (93%) күүседип, из 249,7 млн. рубльдиң 218 млн. рублин (87%) шиңгээткен. 
Кызылдың ЧЭТ 100% белен, 86,7 млн. рубльга акшаланыдрган. Чылыгны сентябрь 11 берип эгелээн. «ЧЭК 4 БК» ТР-ниң КУБ 98% белен, 65,1 млн. рубьга акшаландырган. Чылыг энергиязын бирги ээлчегде социал объектилерже, а сентябрьның 15-16-да чуртталга бажыңнарынче киирген (Чаа-Хөл – сентябрь 15-те; Хову-Аксы суур, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайлар – сентябрь 16-да). 
«Тываэнерго» АН 94% белен, 57,5 млн. рубльга акшаландырган. 
Хөмүр сөөртүлгези. 2020 чылда 13 кожууннарда чедери берге 30 чурттакчылыг суурларда социал адырның 125 объектилеринче одаар чүүлдү садып, чедиреринге акшаландырыышкынны тускайлаан. 15021 тонна хөмүрге ниитизи-биле 45,315 млн. рубль (100% акшаландырган) көрдүнген. Өвүр (99%), Улуг-Хем (96%) база Мөңгүн-Тайга (53%) кожууннар хөмүрнү чедир сөөртүп албаан.

Возврат к списку