Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның 43 дээди өөредилге черлери Тываның абитурентилеринге тускай сорулгалыг 500 ажыг олуттарны аңгылаан

Россияның 43 дээди өөредилге черлери Тываның абитурентилеринге тускай сорулгалыг 500 ажыг олуттарны аңгылаан 03.07.2017
 Аныяк специалистерни тускай сорулгалыг белеткээр программаның «бюджет» олуттарын Тывадан дужаап кирип турарларга тускайлап бээринге беленин Россияның 40 ажыг дээди өөредилге черлери бадыткаан. ТР-ниң Өөредилге яамызы бөгүнде ниитизи-биле 542 олутту бергенин дыңнаткан. Ындыг болзажок, ол сан-чурагай өскерлип болуру чадап чок. 
 Тываның школа доозукчуларында өөренир черлерин шилип алырының географиязы делгем дээрзин яамы айыткан. Ол дээрге, Москва, Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Ижевск, Казань, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, Благовещенск, Улан-Удэ, Белгород, Саранск, Бийск, Уфа, Ростов хоорайлар-дыр. Новосибирск хоорайның дээди өөредилге черлери Тываның абитурентилеринге эң-не хөй (80) олутту берген. А Москва хоорай, МКУ база, 69 олутту тускайлаан. Ооң соонда Сибирьниң студент найысылалы Томск (59) чоруп олурар. Тывадан 55 кижини бюджет үндезинге өөредип болурун Улан-Удэниң дээди өөредилге черлерни дыңнаткан.  
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгалары езугаар, бо чылын аграрлыг болгаш техниктиг угланыышкынныг дээди өөредилге черлери-биле керээ чарарынче улуг кичээнгейни салганын специалистер чугаалаан. Тывадан дужаап кирип турарларга көдээ ажыл-агый мергежилдеринче 100 ажыг олутту тускайлаан. Аграрлыг өөредилге системазында кол өөредилге чери Тимирязев академиязы база олуттарны берген.  
 2017 чылда техниктиг «вузтар» болур сес өөредилге чери Тывага база эң хөй олуттарны берген. Ооң соонда педагогиктиг (52), технологтуг (35), архитектурлуг-тудуг (27) угланыышкынныг олуттар бар. «Культура болгаш уран чүүл» мергежилче - 16, «экономикаже» - 15 олутту курлавырлаан. 
 Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы абитуриентилерден документилерни июльдуң 10-га чедир дараазында адресте хүлээп турарын ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы база катап сагындырып тур: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, б.1, «Тываның тудуг техникуму» ТР-ниң ПӨКБА.

Возврат к списку