Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн

Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн 18.09.2017
 Тываның найысылалында «Вавилинская» чаа подстанцияны ажылдадырынга белеткеп турар. «Тываэнерго» ААН-ның чиңгине директорунуң бирги оралакчызы – башкарыкчы директор Карим Сагаан-оол Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.  
 Кызыл хоорайның оң талакы микрорайонунда 110 киловольт күчүлүг «Вавилинская» подстанцияның база 14 км узун чырык дамчыдар шугумнуң тудуу доозулган. Сентябрь айның дургузунда шенелде ажылдарны чорудар, оон объектини албан езузу-биле ажыдары көрдүнген. 
РФ-тиң Камгалал яамызының объектилерин база хоорайның чырык хереглекчилерин подстанцияда кожуп турар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бир аппарат хуралында, «Росчеткилерниң» удуртукчузу Олег Бударгинниң туруштуу-биле «Южная» подстанциязы болгаш өске-даа объектилер, «Вавилинская» чаа подстанция туттунганын демдеглээн. Ам Каа-Хем суурну электрификастаар, 732 млн. рубль өртектиг төлевилелди боттандырары көрдүнген.  
«Олег Михайлович Бударгин-биле бистиң төлевилелдеривис канчаар күүсеттинип турарын телефон дамчыштыр чугаалаштывыс. Бистиң республикавысты деткип турары дээш өөрүп четтиргенимни илереткеш, кадрлар солчулгазы болган-даа болза, Олег Михайловичиниң профессионал чоруу чуртка ам-даа херек дээрзин демдегледим» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Республиканың энергетика комплекизиниң удуртукчуларынга боттарының бүрүн эргелеринге даянып, Тыва Республикага хамааржыр айтырыглар болгаш төлевилелдер күүселдезин хандырарын, Росчеткиниң регион политиказында шупту керээлерниң күүселдезин чедип алыр херек деп, Тываның Баштыңы айыткан. 
«Россеткилер» ПАН-ның директорлар чөвүлели компанияның чиңгине директорунга Павел Ливинскийни томуйлаан. 
Павел Ливинский 1980 чылдың февраль 19-та Челябинскиге төрүттүнген. 2001 чылда М.В. Ломоносов аттыг Москваның күрүне университединге «экономика» мергежилди тергиин демдектерлиг чедип алган. 2003 чылда алдын медаль-биле «менеджмент» угланыышкынныг магистр чаданы алган. Павел Ливинскийниң күш-ажылчы оруу энергетика-биле холбаалыг: өөредилгезин дооскаш, Россияның аңгы-аңгы регионнарында улуг энергетика компанияларынга удуртукчу албан-дужаалдарга ажылдаан. 2006 чылдан бээр Москваның энергосистемазында ажылдап турар.

Возврат к списку