Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан

Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан 09.10.2019
Экономикада чажыт ажылдаар чорукту кызырар ажылдар Тывада уламчылавышаан. Республиканың Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, күш-ажыл керээзи чок, “билдинмес” шалың ап турган 3755 кижини октябрь эгезинге чедир тодараткан. 
Күш-ажыл болгаш чонну ажылга хаара тудар федералдыг албанының ажылга албан езузу-биле тургуспаан чорукту чок кылыр дээш Тывага 2019 чылда тургускан 5163 кижи квотазының ол 72,7 хуузу болуп турар. Кызыл хоорайда эң хөй ажылчы олуттарны чурумчуткан – 1461. Ийиги чер Улуг-Хем биле Чөөн-Хемчик кожууннарга онаажыр – 163. Үшкү черни Кызыл кожуун ээлээн, «хөлегеде» 226 кижиниң күш-ажылчы керээлерин чардырган.  
2018 чылда Тыва федералдыг квотаны ажыр күүседип, 5226 кижиниң күш-ажылчы керээлерин чардырар тургаш, 5424 кижиниң кылдырткан. Ынчангаш чылдың түңнели-биле республика бүгү-российжи рейтингиде 65-ки черден 43-кү черже көдүрүлген. 
Бо чылда керээ чок ажылдап турарларның санын эвээжедир планны күүседиптерин ТР-ниң Күш-ажыл яамызы дыңнаткан.
Яамының специалистери чажыт ажылчын олуттарны чок кылыр калбак информастыг кампанияны чылдың-на эрттирери чаңчылчаан. Ону чедип алыр дээш, суурларда хөй кижилерлиг черлерде “бүзүрел хааржактарын” тургузуп, хоойлу хажыткан ажыл берикчилериниң дугайында чажыт медээлерни чыып турар.

Возврат к списку