Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели ам-даа уламчылаар

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели ам-даа уламчылаар 23.11.2015
 «Субудей» спорт комплекизинге «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң боттанылгазының түңнели болур делгелге-ярмарка эгелээн. 
 Аңаа республиканың кожууннары болгаш суурларындан 155 хире бараан бүдүрүкчүлери киржип, сүт продукциязы, эът болгаш эъттен кылыглар, балык аймаа, чаа болгаш консервалаан ногаалар, тайга кежии (каттар, мөөгү, тайга тооруу), хлеб болгаш хлеб кылыглары, алгы-кештен, дүктен кылыглар, тараа аймаа, мал чиир тараа, сиген-ширбиил, улусчу уран чогаадылга эдилелдерин, өске-даа барааннарны делгеп, ниити-биле 5,5 млн. рубль түңүнге садыг-саарылганы чоруткан. 
 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң түңнел делгелгезин Россияда эртип турар Делегейниң сайгарлыкчылар неделязында эрттиргени таварылга эвес. Чүге дизе төлевилелди эгелээниниң кол сорулгазы – республиканың кожуун суурларынга биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту нептередип, «Тывага бүдүрген» деп ылгавыр демдектиг бараан-сараан бүдүрүлгезин бедик деңнелче сайзырадыры.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилелиниң боттанылгазында улуг улуг-хуузун киирип чоруур идепкейлиг киржикчилерге күрүне деткимчезин көргүзүп, грант шаңналдарны тыпсыры чаңчыл болган. Көдээ ажыл-агый рыногун хөгжүдери болгаш көдээ ажыл-агый продукциязының чиг эт болгаш аъш-чем рыногун өйлээри», «Күш-ажыл рыногунда байдалды чогумчудары», «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдери» тускай сорулгалыг республика чергелиг программаларның акша-төгериин база «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелинче хаара туткан.

Возврат к списку