Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр 26.02.2020
Кожуун чагыргаларының медээлери-биле алырга, республикада мал кыштаглааашкыны хүр менди. 
Эрткен неделяга көөрде, харның кылыны 3-ден 8 см-ге улгаткан. 35-45 см чедип турар кылын харлыг черлерниң малчыннарын онза хайгааралда алган. Харның кылыны Бии-Хемде - 35-40 см.; Каа-Хеде - 30-40 см.; Тожуда - 35-45 см.; Тере-Хөлде 35-45 см. Мөңгүн-Тайга биле Кызыл кожууннарның чамдык черлеринде харның кылыны 40-45 см ажып турар. 
Малчын турлаглар болгаш одар-белчиирлерни далбыйлаар 204 санныг техника база 115 үстүрер херексел бар. Кожууннарда малчын кыштагларже оруктар ажык. Чедери берге черлерде турлагларже оруктарны доктаамал үстүрүп турар. 
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, республикада белеткээн 247,9 муң тонна мал чеминиң 46 хуузу, азы 114,9 муң тонназы бар: - көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде - 13,8 муң тонна азы бир мал бажынга – 6,9 центнер; - тараачын-арат ажыл-агыйларында – 27,5 муң тонна азы бир мал бажынга– 2,7 ц; - сүт-бараан фермаларында – 26,5 муң тонна азы бир мал бажынга доктааткан 16,5 центнер. 
Республика 133 муң тонна сигенни чараан. Курлавырда мал чеминиң 37 хуузун азы 489 тонназы ажыглаттынган. 
Республикада 981 малчыннарны шинчип көрген, оларның 112-зи бичии уруглар. Диспансер хайгааралында 321 малчынны бир дугаар алган: - 152 малчынны херек эмнер-биле хандырган. - 179 малчынга чедир эмчилээрин сүмелээн. 13 кижини эмнелгеде чыттырган, республиканың 1 дугаар эмнелгезинге 7 малчынны эмнээри көрдүнген. 
Ветеринар-профилактика ажылдарын бүрүнү-биле чоруткан. Республика девискээринде мал когаралы демдеглеттинмээн.

Возврат к списку