Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Улуг-Хем база Чөөн-Хемчик кожууннарда школа тудугларын хынаан

Владислав Ховалыг Улуг-Хем база Чөөн-Хемчик кожууннарда школа тудугларын хынаан 14.03.2024

Тываның Баштыңы регионнуң барыын талада муниципалдыг тургузугларынче сургакчылап чорааш, Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурда база Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаанада школа тудуглары кайы хире чоруп турарын хынаан. Өөредилге албан черлериниң бирээзин «Өөредилге» национал төлевилелдиң "Көдээ черлерниң комплекстиг хөгжүлдези" күрүне программазы-биле тудуп турар. Объектилерниң ийилдирзинде ажылдар эки чоруп турарын республиканың удуртукчузу демдеглээн.

Чодураа суурда школа тудуун "Көдээ черлерниң комплекстиг хөгжүлдези" күрүне программазының акша-хөреңгизи-биле 2023 чылда тудуп эгелээн. «Прогресс» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел тудуг организациязы тудугнуң таваан салгаш, ам ханаларынче кирген. Оон аңгыда котельная турар черни аңгы тудуп үндүрген. Суг чыыр системаны база чергелештир тудуп турар. Оран-саваны чырык хандырылгазынга кожарынга техниктиг негелдени удавас алыр. Бо хүнде 176 өөреникчиге санаан школа объектизинде бежен хире тудугжу ажылдап турар.

Республика баштыңының өөренип турганы Чодураа суурнуң эрги школазын 2021 чылда аварийлиг деп санаан. 880 бичии-ла ажыг чурттакчылыг, бичежек суурнуң күрүне программазынга киржилгези чаа өөредилге инфраструктуразын туттуруп алырынга дыка эки арга деп, ол демдеглээн.

- Дериг-херексели чедип келген арыглаашкын тудуу турар черни тодараткан. Суг чыыр чер тудуунда ажылдар чоруп турар. Туружу эки, дыка таптыг черни шилип алганын турудуглар демдегледи. Бо тудуг кожазы Ийи-Тал суурда школа ышкаш болур - деп, Владислав Ховалыг хыналда соонда бижээн.

Чадаанада 616 олуттуг школа тудуун «Восток» КХН шалыпкын чорудуп турар. «Өөредилге» национал төлевилел ол объектини акшаландырган. 13 муң ажыг дөрбелчин метр ниити шөлдүг, үш каът школага өөредилге класстарындан аңгыда, улуг зал, столовая, ийи спорт зал база тренажёр залы турар. Кожуун чагыргазы объектиниң турар черин үш катап солаанындан, тудуг ажылдары графиктен бичии-ле озалдап каан.

Тудугжулар бетонну электри-биле чылыдар амгы үениң технологияларын ажыглап турар болгаш, ажылдар сооктарда безин хала чок чоруп турарын республика баштыңы демдеглээн.

План-биле объектилерни чыл төнчүзүнде дужаар.


Возврат к списку