Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы

Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы 04.09.2018
Тываның үш муниципалдыг тургузуунуң девискээринге: Кызыл хоорайга, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунга база Мөңгүн-Тайга кожуунга сентябрь 9-та төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар болуп эртер. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте, видеохарылзаалыг аппарат хуралында, республика девискээринге чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн таптыг эрттиреринге чогуур байдалдарны хандырар даалганы берген. 
«Соңгулда хүнүнде кижилер соңгулда участоктарынга келгеш, бодунуң күзелин хостуг илередир кылдыр, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн эки организастыг эрттирери – эрге-чагырганың шупту деңнелиниң айтырыы болур» - деп, республика баштыңы чугаалаан. 
Тывада 36 участок соңгулда комиссиялары ажылдап турар: 32-зи – Кызыл хоорайда, 1-зи – Сүт-Хөл, 3-жү – Мөңгүн-Тайга кожууннарда. Территориалдыг болгаш участок соңгулда комиссияларында 347 кежигүн ажылдаар.  
54 депутат мандатче 194 кандидат бүрүткеткен. Бир депутат мандатче 3-4 кандидат кордап турар. Республика девискээринде бүрүткеткен 4 политиктиг партияның регион салбырларындан кандидаттарны чаңгыс аай соңгулда округтарынче идип үндүрген.  
«Чаңгыс демниг Россия» партияның саналдааны-биле, Тывада төлээлээн дөрт партияның регион салбырларының удуртукчулары (ЧР, РФКП, Чөптүг Россия биле РЛДП) «Шынчы соңгулдалар дээш» дугуржулгага атты салганнар. Ат салган документ – соңгулдада соңгукчуларның сонуургалы эң кол болурун болгаш билчилгелиг чугааның үндезини болурун сагындырган. 
Оон аңгыда, хамаарышпас хайгааракчыларны хаара тудар дугайында саналды Кызыл хоорайның чаңгыс мандаттыг округундан кандидаттар – «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүннери киирген. Сентябрь 9-та хайгааракчылар кылдыр «Чаңгыс демниг Россия» чаңгыс мандатчыларындан палатаның кежүгүннерин киириштирер дугайында шиитпирни Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазы хүлээп алган. 
Кады ажылдажылга дугайында ат салган дугуржулга езугаар, «Чаңгыс демниг Россияның» Тывада регион салбыры соңгулда участоктарынга партиядан хайгааракчылар кылдыр Тыва Республиканың Юристер ассоциациязының кежигүннерин хаара тудар дугайында шиитпирни үндүрген.
Республиканың ИХЯ биле Росгвардиязы 2018 чылдың сентябрь 4-ке чедир соңгулда участоктарының кайы хире беленин хынаар.

Возврат к списку