Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шериг албанныглар база оларның өг-бүлелери халас юридиктиг дузаны алыр

Тывада шериг албанныглар база оларның өг-бүлелери халас юридиктиг дузаны алыр 22.12.2022

Республиканың Юстиция яамызы Тывадан шериг албанныгларга база оларның өг-бүлелериниң кежигүннеринге халас юридиктиг дузаны чедирип турарын дыңнаткан. «Тыва Республикада хамаатыларның халас юридиктиг дуза алыр эргелерин боттандырарының дугайында» ТР-ниң Хоойлузунда халас юридиктиг дузаның күрүне системазы-биле төлевир чок консультацияларны бээрин айыткан.
Тускай шериг операциязының киржикчилеринге база оларның өг-бүлелериниң кежигүннеринге бөгүнде ажылдап турар социал деткимчениң регион, муниципалдыг чиилгелделерниң база хемчеглерниң долу даңзызын Юстиция аямызы парлаан.
РФ-тиң Чепсектиг Күштеринче, долу эвес мобилизация-биле шериг албанынче кыйгырткан хамаатыларга, регион чазааның чогуур доктаалы езугаар республика бюджединден 100000 рубль хемчээлдиг акша төлевирин чаңгыс катап бээри көрдүнген.
Шериг албанныг кижиниң 18 хар чедир назылыг ажы-төл бүрүзүнге 5000 рубльдерни чаңгыс катап төлеп бээр. Школа назыны четпээн ажы-төлүн уруглар садтарынга олуттар-биле бир дугаарында хандырар, өөреникчилер школага изиг чемни алыр.
Шериг албаныгларның өг-бүлелеринге социал дуза кылдыр хөмүр-дашты (3 тонна хөмүр азы 5 куб ыяш), аъш-чем наборун, бир баш шээр малды, ийи шоодай картошканы база капустаны, 50 кил далганны бээр. Шериг албанынче кыйгырткан арат ажыл-агый баштыңнарынга бир тонна мал чиир тарааны дуза кылдыр дүжүрери көрдүнген.
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының дужаалы-биле, тускай шериг операциязының киржикчилеринге “ногаан коридорлап” эмчи болгаш санаторлуг-курорт ачы-дузазын көргүзүп турар. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң, «Серебрянка» санаторий-профилакторийниң, республиканың уругларга эмчи дузазы биле реабилитация төвүнүң, республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң баазазынга шериг албанныгларга эмчи реабилитациязын көргүзүп турар.
Республиканың психиатрия эмнелгезиниң клиниктиг психологтары база психиатр эмчилери шериг албанныгларга база оларның өг-бүлелеринге психологтуг дузаны көргүзүп турар. Республиканың мониторинг, анализ база курлавыр хандырылгазының төвү база Тываның психологтар ассоциациязының аразында дугуржулга езугаар уругларга бүзүрел телефону дамчыштыр тускай специалистер, тус чер бот-башкарылга органарының өөредилге албан черлериниң баазазында социал-психологтуг ажылдыг төптер шериг албанныгларның ажы-төлү-биле ажылдап турар.
Республиканың спортчу организацияларында эштир бассейн, дош чуңгуу, тренажер, тренировка, ойнаар залдарже, уран гимнастика залдарынче шериг албанныглар база оларның чоок кижилери 50 хуу чиигелделиг кирер.
Эрткен неделяда Тываның Баштыңы мобилизастаттынган хамаатыларның өг-бүлелериниң кежигүннерин деткээн база бир хемчегни – коммунал ачы-дуза төлевиринге 10 муң рубльдиң чаңгыс катап бээр акша төлевирин доктааткан. Хөмүр, ыяш одавас, а чаагайжыттынган квартиралар чурттакчыларынга ол хамааржыр. Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының баш бурунгаар санаашкынындан көөрге, мобилизастаттынган хамаатылар өг-бүлелериниң 130 кежигүнү ол төлевирни алыр.
Регионнуң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының баазазында ажыттынган мобилизастаттынган хамаатылар өг-бүлелеринге деткимче көргүзер төп Тывада социал деткимче хемчеглерин база чиигелделерин хуваар ажылды дүүштүрүп турар.
Возврат к списку