Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шахтер хүнүнде Тывада хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан

Шахтер хүнүнде Тывада хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан 30.08.2021 Тыва Республиканың Чазаанга, Шахтёр хүнүнге тураскаадып, хөмүр үлетпүрүнүң ажылдакчыларын шаңнаан байырлыг езулалды эрттирген. Республикада экономиканың ол адырында 450 ажыг кижи ажылдап турар, оларның эң шылгараңгайларынга күрүне шаңналдарын тывыскан.
Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт байырлыг ёзулалга сөстү алган:
- Шахтёрнуң ажылы харыысалгалыг, бодун өргээн, бедик арга-дуржулга негеттинер мергежил. Республиканың сайзыралынче киирген улуг үлүг-хууңар - силерниң канчаар-даа улуг ажылыңарда, бедик көргүзүглериңерде. Күш-ажылыңар байдалы, ажылдың шынары экижип, бүдүрүлгеңерге мурнакчы технологиялар кирерин күзеп тур мен.
Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң Чадаана автотранспорт участогунуң аккумуляторжузу Монгуш Родион Самбууевичиге тывыскан.
Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин Паршуткин Евгений Анатольевич – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң автотранспорт цегиниң автокран машинизи алган.
Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарын дараазында шахтёрларга тывыскан:
Голыгина Татьяна Александровна – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң кол маркшейдери.
Еремин Виталий Иванович – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң даг ажылдарлыг участокта ЭШ-10/70 экскаватор машинизи.
Козлов Сергей Александрович – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң БелАЗ-УМП автомобиль чолаачызы.
Ооржак Хапыр-оол Амыр-Ашакович – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң ЭШ-10/70 экскаватор машинизи.
Хорлуг-оол Ким Монгушович – “Тываның даг-руда компаниязы” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдиң даг ажылдарлыг Чадаана участогунуң ЭКГ-А экскаватор машинизи.
Республика девискээринде 11 хөмүр-даш чыдыннары бүрүткеттинген, ында ниитизи-биле 1,1 млрд тонна курлавыр бар, ооң 936,6 муң тонназы - кокстуг хөмүр. Республиканың хөмүр чыдыннары Улуг-Хем бассейнинге хамааржыр.
Хөмүр чыдыны-биле ажылдаар лицензиялыг дөрт бүдүрүлге бар:
- “Тываның даг-руда компаниязы” КХН;
- "Улуг-Хем хөмүр» КХН;
- «Межегей хөмүр» хөмүр-даш компаниязы КХН;
- "Тываның Энергетика Үлетпүр Корпорациязы» КХН.
Республиканың хөмүр тывыш адырында бөгүнде “Тываның даг-руда компаниязы” КХН бүдүрүлгези ажылдап турар. Хөмүр-даштың ийи чыдында – аразы 200 км черде Каа-Хем биле Чадаана хөмүр-даш участогунда хөмүрнү ажык арга-биле казып турар.
“Тываның даг-руда компаниязы” КХН 2020 чылда 536 муң тонна хөмүрнү казып, планын 107 хуу күүсеткен.
2020 чылда республика бюджединче 84,7 млн рубль түңнүг үндүрүгнү төлээн.

Возврат к списку