Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның оглу улуг сержант Мерген Донгакка Россияның Маадыры атты тывыскан.

Тываның оглу улуг сержант Мерген Донгакка Россияның Маадыры атты тывыскан. 18.06.2022 Улуг сержант Мерген Донгактың салбырының кирип турган кезээниң мурнунга украин националистерниң адаанга турган девискээрлерже российжи шериглерни дүргени-биле ханылап кирер кылдыр кежиг черни чогуур хыналда адаанга дайзынга алыспайн тудар даалга салдынган турган.

Удурланыкчы российжи шериглерниң бурунгаар шимчээшкининге шаптыктаары-биле ук кежигни эжелеп алыр дээш хөй-хөй күштерни ынаар октаан. Улуг сержант Донгактың кезээ боттарындан артык күштүг удурланыкчы-биле сегиржип алган.

Командылакчы бедик мергежилдииниң база тулчуушкун чорударының тактиказын тергиин эки билириниң ачызында Мерген турар черниң онзагай байдалдарын кичээнгейге алгаш, от ажыдарының системазын билдилии-биле тургузуп, бодунуң салбырының хууда составының адар-боолаар секторун тодараткан.

Тулчуушкун үезинде взвод командири аары-биле балыглаткан. Ынчан улуг сержант Мерген Доннак аңаа бирги эмчи дузазын чедиргеш, от адаандан айыыл чок черже үндүрүп эккелгеш, взвод командылалын бодунга хүлээнип алган.

Улуг сержант Донгак Мергенниң командылааны взвод бодундан артык күштүг удурланыкчызының шупту халдаашкыннарын ойтур шапкан. Ооң-биле чергелештир 15 националисти база минометтарлыг көжүп чоруур ийи пикапты узуткаан. Дириг арткан удурланыкчылар дезипкен.

Тулчуушкун соонда Мерген взвод командирин тускай сорулгалыг эмчи отрядынче чорудуп, ооң амы-тынын алган.
Донецк болгаш Луганск Улус республикаларын камгалаар сорулгалыг чоруттунуп турар тускай шериг операциязының үезинде көргүскен эрес-дидим болгаш маадырлыг чоруу дээш Россияның Президентизиниң айтыышкыны-биле улуг сержант Мерген Донгакка ''Россияның Маадыры'' атты тывыскан.

Возврат к списку