Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы: Тываның СЭХТП (ИПСЭР) программазының чугула угланыышкынынга туризм хамааржыр

Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы: Тываның СЭХТП (ИПСЭР) программазының чугула угланыышкынынга туризм хамааржыр 28.09.2021 Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы Тываның муниципалдыг тургузугларының ортузунга турисчи эки орукту тургузар дээн мөөрейниң түңнелин Кызылда Туризм бажыңынга үндүрген.
Каа-Хем кожууннуң турисчи кокпазы бирги черни ээлээн болза, ийиги черни Өвүр, үшкүзүн Мөңгүн-Тайга кожууннарның төлевилелдери алган. Мөөрейниң түңнелин үндүрүп тура, регион хөгжүлдезиниң тускай программазында чугула угланыышкыннарның бирээзи - туризм сайзыралының айтырыгларын чугаалашкан.
Чурттуң регионнарынга туризмни сайзырадырының дугайында чыл санының шинчилелин «Отдых в России» сеткүүл-биле «Рейтинг» информастыг коммуникациялар төвү кады чорудуп турар.
Тыва рейтингиниң үшкү “хүлер” бөлүүнче – «Эге деңнелче» Адыгея Республика, Орлов облазы, Мордовия Республика, Курган облазы база Забайкалье край-биле деңге кирип, 85 черниң аразындан 81-ги черни ээлээн.
Тываның Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызының бодалы-биле алырга, муниципалитеттерниң боттарының девискээрлеринге туризмни хөгжүдер хөөн чок болганы, ынчаар чыдып каанының бир чылдагааны ол. Эң эки турисчи кокпа дээш чарлаан республика мөөрейинге 19 муниципалдыг тургузуглардан чүгле үш кожуун – Каа-Хем, Өвүр база Мөңгүн-Тайга киришкенин чижекке демдеглээн.
Ындыг болзажок, туризмни республиканың тускай хөгжүлде программазында кедилиг бир угланыышкын кылдыр көрүп турар. Тываның аян-чорук индустриязынга көскү идигни бээри-биле, СЭХТП-де чаа хемчегни немей киирген. «Туризм адырында төлевилелдерни чаартып, хөгжүдүп база тургузар» хемчег-биле, конкурска даянып, Таңды кожуунда Чагытай биле Дус-Хөл хөлдер девискээрин  хөгжүдүп, Бии-Хем кожуунда Билелиг хөлге эко-отель тудар дээн юридиктиг черлерге субсидияларны тыпсыр. Бо чылдың төнчүзүнде конкурсту чарлаар.
Тываның Чазаа  «Корпорация Туризм. РФ» АН-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулгага атты салырын дугурушкан. 2021 чылдың октябрь 14-15 хүннеринде, Тудугжулар шуулганының үезинде, дугуржулгага аттар салдынар.
Республиканың туризм яамызы Таңдыда Чагытай хөлдүң девискээринге дыштанылга кластерин, Бии-Хемге “Тайга” турисчи комплексти, Каа-Хем кожуунга балыктаар турисчи-логистиктиг төптү ажыдар төлевилелдерни ажылдап кылган. «Корпорация Туризм. РФ» АН-че инвестиция чагыын киирген, ону сайгарып турар.
Амгы үеде яамы “Туризм болгаш аян-чорук индустриязы” национал төлевилелдиң “Турисчи инфраструктураны хөгжүдери” федералдыг төлевилелинге киржир дээш, хөлдер база суглар чоогунга көжүп чоруур (кемпинг, автокемпинг) туризм инфраструктуразын тургузарынга күрүнеден деткимче алыр планныг.
Бистиң республикада туристерге сонуурганчыг черлерни таныштырып, аян-чорук индустриязын хөгжүдеринге идиг бээр кылдыр “Тываның аалчызы” «Гость Тувы» (Visittyva.ru) турисчи порталды Тываның харылзаа яамызы-биле кылып турар.

Возврат к списку