Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өөредилге болгаш эртем яамызы: республиканың школачылар база студентилер өөредилгезинде инновациялар дугайында

Өөредилге болгаш эртем яамызы: республиканың школачылар база студентилер өөредилгезинде инновациялар дугайында 21.09.2021 Кызылга ам база бир «Кванториум» уругларның технопарыгы ажыттынар: 21 млн рубль өртектиг амгы үениң өөредилге төвүн найысылалдың 5 дугаар гимназиязынга дериир. Өөреникчилер «Бойдус-шинчилел билиглери», «Математика болгаш информатика», «Технология» дээн ышкаш угланыышкыннарны хандыр өөренип, чогаадыкчы ажылчехерек кырында кирер.
«Өөредилге» национал төлевилел-биле бүгү чуртта «Кванториум» уруглар технопарктарын ажыдып турарын сагындыраал. Тывада школачыларга эртем өөредилге төвүн 2020 чылдың төнчүзүнде Аныяктар ордузунда ажыткан. Кызылда 700 хире оолдар, уруглар немелде өөредилгениң чаа программаларында хаара туттунган.
3D-принтерлер, лазерлиг граверлар, дуңзаалаар ажылдарга херек чүүлдер-биле дериттинген көжүп чоруур «Кванториум» технопарыгы кожууннарга чедип, шинчилел ажылдыг өөредилгеже уругларны хаара тудар. Көжүп чоруур эртем станциязы республиканың ыраккы кожууннарында уругларга эптиг болуп, инженер-конструктор база эртем-шинчилел ажылын чорудар.
Тываның школалары калбаа-биле чурагайжыттынган: өөредилгени чаартыр программа кандыг-даа эртемнер кичээлдеринде чурагайлыг өөредилге курлавырларын ажыглаар дериг-херекселдер-биле четчелээр. 2020 чылда 97 школаның 214 кабинеттерин база тос ортумак профессионал өөредилге черлерин дерииринче 213 млн рубльге дериг-херекселдерни саткан. «Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» төлевилели-биле 337 эртем башкылары мергежил бедидер курстарны эрткен.
Тываның школа назыны четпээн уругларга, өөреникчилерге база студентилерге келир үениң - IT-технологиялар адырында мергежилдер шиңгээдиринге калбак аргалар тургустунган. 2021 чылда РФ-тиң 55 регионунга, Тыва Республикада Тываның информастыг технологиялар техникумунуң баазазынга «IT-КУБ» уругларга чурагайлыг бирги өөредилге төвү ажыттынар. «IT-КУБ» - информастыг технологиялар адырында чугула база херектиг билиглерни, арга-мергежилдерни база сүмелерни дүрген шиңгээдиринче угланган уругларга программаларлыг өөредилге төвү апаар.
Бүгү-российжи төлевилел ИТ-рынокта лидер компанияларны, арга-дуржулгалыг дагдыныкчыларны база 7-18 харлыг эгелеп чоруур шинчилекчилерни каттыштырган амгы үениң өөредилге экосистемазын хевирлээр. Тывада «IТ-КУБ» чурагайлыг өөредилгениң инновация төвү 5-тен 8 хар чедир уругларны сентябрьның 1-ден хүлээп турар. Тываның информастыг технологиялар техникумунуң it-tuva.ru сайтызында «IТ-КУБ» төвүнүң дугайында тодаргай тайылбырны көрүп болур.

Возврат к списку