Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа Тастыг чыдынын болбаазырадыр дугуржулганы чарарынга белеткенип турар

Тываның Чазаа Тастыг чыдынын болбаазырадыр дугуржулганы чарарынга белеткенип турар 30.05.2024 Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Россия Чазааның вице-премьери Денис Мантуров-биле кады, Тываның энергетика хандырылгазының инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планын база регионнуң үлетпүр курлавырларының өске-даа айтырыгларын чугаалашкан.

Ужуражылга үезинде, перспективтиг үлетпүр төлевилелдерин, ооң иштинде Тастыгның литий чыдынын боттандырарынга белеткел ажылдарынга элээн доктааган. "Ростех" күрүне корпорациязының иштинде компания, «Эльбрусстуң даг-руда комбинады» КХН-ниң тургусканы «Эльбрусметалл-Литий» компаниязы литий чыдынын болбаазырадыр чөпшээрелди алган.

«Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганы-2024-ке лизенциялыг дугуржулгага атты салырынга белеткенип турарывысты Денис Валентиновичиге дыңнаттым» - деп, Владислав Ховалыг ужуражылга соонда бодунуң блогунда бижээн.

Тываның Эрзин кожуунда чыдынны болбаазырадыр инвестор «Эльбрусметалл-Литий» компания болганын сагындыраал. Литий чыдынын шиңгээдиринге 1000 хире чаа ажылчын олуттар тургустунар, бүдүрүлге регионнуң улуг үндүрүг төлекчилериниң бирээзи апаар. Баш бурунгаар санаашкыннардан көөрге, 30 хире чылда ажылдаар бүдүрүлге аңгы-аңгы деңнелдиң бюджеттеринче үш чүс хире млрд рубльди киирер. Ооң чартык кезии - Тываның бюджединче.

Россия Федерациязының Чазаа даштыкыдан киир сөөртүп турар ховар металлдарны солуп, технологтуг хамаарышпас чорукту хандырар сорулга-биле Тастыгның чыдынын болбаазырадып эгелээр дугайында шиитпирни үндүрген. Литийни радиоэлектроникада, ядерлиг энергетикада, медицинада калбаа-биле ажыглап турар. Ону чиңгежек удазыннар база аккумулятор октагларының бүдүрүлгезинге ажыглаар. Литий чыдынын шиңгээдип ажыглаары 2035 чылга чедир Сибирьниң стратегтиг хөгжүлде планында кирген.

Владислав Ховалыг амгы үеде регион девискээринде үлетпүр болгаш социал адырларда Энергетика хандырылгазының инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планының чамдык пунктуларын эде көөрүнче кичээнгейин угландырган.

План күүселдези-биле регионче чырык энергиязын бээри 2,5 катап улгадыр. Ак-Сугнуң, Кызыл-Таштыгның база Кара-Белдирниң даг-болбаазырадылга комбинаттарынче, Тожу кожуунунче база Кызыл агломерациязынче идегелдиг чырык хандырылгазы организастаттынар.

Возврат к списку