Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Астахов: Тываның Баштыңының үймээнчилер-биле демиселде дээштиг звено – орук-патруль албанының стационар постулары болур дээнинге чөпшээрежир мен

Сергей Астахов: Тываның Баштыңының үймээнчилер-биле демиселде дээштиг звено – орук-патруль албанының стационар постулары болур дээнинге чөпшээрежир мен 19.11.2015
 Россияның ИХЯ-ның хыналда бөлүүнүң түңнелинге чөрүштүр, ОШАЧКИ-ниң стационар постуларын арттырып, чаа тудугларны тудар. Ооң дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол терроризмге удур комиссияның хуралынга дыңнаткан. Тывада стационар постулар айыыл чок чорук системазының чогумчалыг звенозу турган болгаш артар-даа. Ынчангаш Тываның Баштыңын чепсектиг күштерниң регион тургузуглары деткээн. 
 Дүжүрген постуларны катап эгидеринге чөпшээрел алыры – эргежок чугула хемчег ол деп, Шолбан Кара-оол санап турар. Тываның эрге-чагыргазы постуларны дүжүрер дээнинге эгезинде-ле удурланган. Чурттакчылыг девискээрлер аразының ыраа, коммуникация инфраструктуразының кошкаа, орук-патруль албанының стационар постуларын дүжүргени, оруктарда байдалды нарыыдаткан. Чолаачыларның талазындан чурум хадыыжышкыннары, когаралдыг озал-ондактарның саны көвүдээн. 
  "ОШАЧКИ постуларын арттырып, чаа постуларны тудар дээн Тываның Баштыңының саналын бүрүнү-биле деткип тур мен. Кажан стационар постуларны дүжүрер деп хоойлуну хүлээп турда, бистиң оруктарывыста байдалды бодап келгеш, элдээрди чугаалаар болза, кайгап ханмаан мен. Айыыл-халап болганда, кижилерге дузалаар апаар. 
 Постулардан, оларның саны хөй болза, кайы-даа точкага чедир дүрген болгаш шалыпкын чедип болур. Кижиниң амы-тынын камгалаар таварылгада! Бүгү делегейде оруктарда кемниг херектер дыка хөй: оорлаан машиналар-биле хоруглуг чүъктү дажып чорууру. Хоруглуг, контрабанда барааннар болгаш наркотиктерден аңгыда, боо-чепсекти, үймээнчилерни сөөртүп турар. Ылаңгыя амыр эвес бо дүшкүүрлүг үеде постулар албан херек. Бирги черде хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырарынга. 
 Ынчангаш стационар постуларны катап тургузуп, чаа постуларны тудуп, четкини улгаттырары чугула деп санаар-дыр мен. Стационар постулар орук чурумунуң үрекчилери болгаш наркотрафик-биле демисел системазында кол звено болуп турарындан аңгыда, үймээнчилерге моондак-дыр дээн Шолбан Кара-оолдуң чугаазынга каттыштым. Байдалды нарыыдатпайн, ону болдурбазының аргазын тургузары дээштиг» - деп, Правда.ру-га «Гаишники» сериалда кол рольдуң күүседикчизи, актер Сергей Астахов бодунуң бодалын үлешкен.

Возврат к списку