Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Демография" национал төлевилел күүселдези-биле Тывада хууда уруглар садтары 150 чаа олуттарны ажыдар

"Демография" национал төлевилел күүселдези-биле Тывада хууда уруглар садтары 150 чаа олуттарны ажыдар 25.04.2023

Тываның хууда уруглар садтары "Демография" национал төлевилел боттанылгазы-биле чаштарга 150 чаа олуттарны ажыдар. Тыва Республиканың Өөредилге яамызы РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы-биле 2023 чылда хууда уруглар садтарынга 50 чаа олуттарны ажыдарынга 6 млн ажыг рубльди хаара тудар дугайында база уруглар чаңчыктырар, ажаап-карактаар немелде өөредилге программазы-биле 100 чаа олуттарны тургузарынга 12 млн ажыг рубль акшаны немей алыр дугуржулганы чарган. Ынчап кээрге бо чылын ниитизи-биле 18,3 млн рубль түңнүг акшаландырыышкынны алыр.
Ооң мурнунда ындыг дузаламчы албайн турган сайгарлыкчыларга ол субсидияны бирги ээлчегде бээр. Күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизин дериг-херекселдер болгаш инвентарь, өөредилге болгаш методиктиг херекселдер садып алырынга ажыглаарын сагындыраал. Федералдыг субсидия-биле немелде олуттар ажыткан хууда уруглар садтары чогуур муниципалдыг районнарда күрүне болгаш муниципалдыг уруглар садтарынга доктааткан эң үстүкү хемчээлден ашпас ада-ие төлевирин тургузар ужурлуг.
РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы "Демография" национал төлевилел чорудуу-биле, бир хар чартыктан үш харга чедир чаштарга немелде бөлүктерни хууда уруглар садтарынга ажыдар кылдыр федералдыг бюджеттен субсидияларны чыл санында үндүрүп турар. Тывада күрүнеге хамаарышпас школа назыны четпээн өөредилге секторун республиканың 755 чаштарын олуттар-биле хандырган 12 уруглар садтары төлээлеп турар. Кызыл хоорайда – 6, Каа-Хем суурда – 2, Сукпак, Тоора-Хем, Мугур-Аксы база Чөөн-Хемчиктиң Хайыракан суурларда 1-1 хуу уруглар садтары ажылдап турар. Олар шупту өөредилге ажыл-чорудулгазын боттандырар тускай чөпшээрелдиг болгаш, дериг-херекселдер садып алган чарыгдалдарын эгиттиреринге күрүне деткимчези кылдыр субсидияларны ап турар.

Возврат к списку